Nad Dziełem Cytaty

Nad Dziełem Cytaty: Wyjdź kiedyś let­nią porą w deszcz bez parasola, Czu­jesz na ciele de­likat­ny do­tyk, sa­mobójstwa mi­liona kro­pel deszczu, Który oka­zuje się je­dynie łza­mi, zat­rwożone­go Boga. Roz­pacza on nad swoim dziełem, Dziełem rażąco nieidealnym. -Angel Des Penseurs


Nad Dziełem Cytaty: Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty. -Montesquieu


Nad Dziełem Cytaty: Znów spokojnie Od­najduję od­dech Składam myśli Wyr­wa­ne serce Łatam Zak­le­jam sza­re barwy Kolorami Czar­ne myśli Przemaluję Na­rysu­je nową drogę Pa­nując nad dziełem Przek­reśle straty Ule­pię od nowa Siebie  -Ciepłylolo


Nad Dziełem Cytaty: Postęp jest dziełem niezadowolonych. -Jean Paul Sartre


Nad Dziełem Cytaty: Ateizm jest dziełem teologów. -Hugo Dionizy Steinhaus


Nad Dziełem Cytaty: Miłość jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-jest-naszym-osobistym-dziełem
Nad Dziełem Cytaty: Miłość jest najdoskonalszym dziełem człowieka. -Daniel Rops


miłość-jest-najdoskonalszym-dziełem-człowieka
Nad Dziełem Cytaty: Nagość kobiety jest dziełem Boga. -William Blake


nagość-kobiety-jest-dziełem-boga
Nad Dziełem Cytaty: To nie pog­rzeb To kurha­ny Co nad łąką Suną wolno Otu­lona mgła wo­koło Wle­wa mie­dzy drze­wa Nad mo­giłą Czy­ni okrąg Tędy szły Na­rodów tłumy Nad je­zioro Czy­nić cza­ry Płynie or­szak Z da­wien mglis­ty Nad je­zioro - W noc Kupały  -RozaR


Nad Dziełem Cytaty: W niebie będziemy się dzi­wić trzem rzeczom: nad ty­mi, których tu nie ma; nad ty­mi, którzy tu są; nad na­mi sa­mymi, w ja­ki sposób się tu znaleźliśmy. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Nad Dziełem Cytaty: Często cieszymy się dziełem, a pogardzamy wykonawcą. -Plutarch


często-cieszymy-ę-dziełem-a-pogardzamy-wykonawcą
Nad Dziełem Cytaty: Cała nasza cywilizacja jest dziełem lenistwa. -Kolakowski


cała-nasza-cywilizacja-jest-dziełem-lenistwa
Nad Dziełem Cytaty: Nie sądź, że ra­dość lub złość są dziełem przypadku. -Lao Cy


nie-sądź-że ra­dość-lub-złość-są dziełem-przypadku
Nad Dziełem Cytaty: Sukces jest dziełem przypadku – odpowie każdy nieudacznik -Earl Wilson


sukces-jest-dziełem-przypadku-odpowie-każdy-nieudacznik
Nad Dziełem Cytaty: Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem. -Joseph de Maistre


masy-szanują-rząd-tylko-dlatego-że-nie-jest-ich-dziełem
Nad Dziełem Cytaty: Między dziełem a kiczem, gra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa. -filutka


między-dziełem-a kiczem-gra­nica-jest bar­dzo-sub­telna-i zmysłowa
Nad Dziełem Cytaty: Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem. -Marcel Proust


miłość-nie-istnieje-w-sobie-ale-w-nas-jest-naszym-osobistym-dziełem
Nad Dziełem Cytaty: Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi. -Tom Peters


wszelka-innowacja-nie-jest-zasługą-badań-rynkowych-ani-starannie-dobranych-grup-dyskusyjnych-ale-dziełem-rozzłoszczonych-ludzi