Nad Ni­mi Cytaty

Nad Ni­mi Cytaty: Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro. -Salomon


nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma nic szczytniejszego i wspanialszego nad religię, a nic marniejszego i nikczemniejszego nad pojęcie, jakie mają o niej niektórzy bigoci. -Francois Fenelon


nie-nic-szczytniejszego-i-wspanialszego-nad-religię-a-nic-marniejszego-i-nikczemniejszego-nad-pojęcie-jakie-mają-o-niej-niektórzy-bigoci
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. -Fiodor Dostojewski


nie-na-świecie-nic-trudniejszego-nad-szczerość-i-nic-łatwiejszego-nad-pochlebstwo
Nad Ni­mi Cytaty: Siedząc no­cami, myśląc nad roz­terka­mi duszy, Du­mam z księżycem w je­go głośnym blasku, Nad sen­sem od­dechu i każdej emocji, Choć to niedob­rze bo noc złym doradcą. -Angel Des Penseurs


siedząc-no­cami-myśląc-nad-roz­terka­mi-duszy-du­mam-z księżycem-w ­go-głośnym-blasku-nad-sen­sem-od­dechu-i każdej-emocji-choć
Nad Ni­mi Cytaty: Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze. -William Blake


nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
Nad Ni­mi Cytaty: Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą. -Sławomir Mrożek


nie-płacz-nad-czymś-co-nie-płacze-nad-tobą
Nad Ni­mi Cytaty: Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą. -Sławomir Mrożek


nie-płacz-nad-czymś-co nie płacze-nad-tobą
Nad Ni­mi Cytaty: Uniesiona nad przes­trze­nią niebieską Ulatuję nad ok­ruchy ziemi Niesiona przez twe na­miętne słowa Ulatuję nad wspom­nieniami złemi Ty Je­dyny trzy­masz me serce w ramionach w tros­kli­wym i ciepłym objęciu Tu­lisz do snu Ty Je­dyny ukochany aż tak Omiatasz war­ga­mi mój ru­miany policzek a ten bled­nie z onieśmielenia I znów płonie Ty Przy mnie We mnie U bo­ku Nieskończoności Razem  -Innael


Nad Ni­mi Cytaty: Lo­dy Ka­lip­so nad Wisłą Próżno Pa­na cze­kał Argos; Ody­sa za­wiodło cargo Gdy zwiodła Kalipso Na słyn­ne lo­dy nad Wisłą I har­dco­rowy tre­ning figo-fago. -awatar


lo­dy-ka­lip­so-nad-wisłą-próżno-pa­na-cze­kał-argos-ody­-za­wiodło-cargo-gdy-zwiodła-kalipso-na-słyn­ne-lo­dy-nad-wisłą-i
Nad Ni­mi Cytaty: Kto w życiu piękno przedkłada nad pożytek, z pewnością w końcu, jak dziecko, które przedkłada słodycze nad chleb, popsuje sobie żołądek i bardzo kwaśno na świat patrzeć będzie. -Anonim


kto-w-życiu-piękno-przedkłada-nad-pożytek-z-pewnośą-w-końcu-jak-dziecko-które-przedkłada-słodycze-nad-chleb-popsuje-sobie-żołądek-i
Nad Ni­mi Cytaty: Tajemnica jest kurtyną zasłaniającą przed nami przyszłość. Tajemnica towarzyszy wszelkiej refleksji nad sensem życia i nad sensem istnienia w ogóle. -Anonim


tajemnica-jest-kurtyną-zasłaniającą-przed-nami-przyszłość-tajemnica-towarzyszy-wszelkiej-refleksji-nad-sensem-życia-i-nad-sensem-istnienia-w
Nad Ni­mi Cytaty: Kobiety reprezentują tryumf materii nad myślą, tak jak mężczyźni reprezentują tryumf myśli nad moralnością. -Oscar Wilde


kobiety-reprezentują-tryumf-materii-nad-myślą-tak-jak-mężczyź-reprezentują-tryumf-myśli-nad-moralnośą
Nad Ni­mi Cytaty: Nad powietrze, nad wojnę szkód liwszy jest rządu nie umiejący, gdy się pan dostaje. Tamto złe jest pojedynkowe, nierządny pan oraz wszytko zagubić może. -Andrzej Maksymilian Fredro


nad-powietrze-nad-wojnę-szkód-liwszy-jest-rzą-nie-umiejący-gdy-ę-pan-dostaje-tamto-złe-jest-pojedynkowe-nierządny-pan-oraz-wszytko-zagubić
Nad Ni­mi Cytaty: Na­tural­nym jest czuć Z tyłu głowy Twoją obecność. I krew kil­ka tonów słodszą. Spa­cerem z Tobą nad morzem granatowym nad to­nią tra­gedii i nieszczęść. A Ty wdychasz jod A ja wdycham Ciebie. Pos­pa­ceruj­my jeszcze. -Kaitsu


Nad Ni­mi Cytaty: Dyskutuje się nad dogmatami i nie praktykuje się moralności. Jako że jest rzeczą trudną praktykować moralność, bardzo łatwo natomiast jest dyskutować nad dogmatami. -Montesquieu


dyskutuje-ę-nad-dogmatami-i-nie-praktykuje-ę-moralnoś-jako-że-jest-rzeczą-trudną-praktykować-moralność-bardzo-łatwo-natomiast-jest
Nad Ni­mi Cytaty: Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej... -Andrea


Nad Ni­mi Cytaty: Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Nad Ni­mi Cytaty: Miłość to zielony most nad niebieską przepaścią. A co to jest życie? Życie to jest niebieski most nad zieloną przepaścią. -Witold Gombrowicz


miłość-to-zielony-most-nad-niebieską-przepaśą-a-co-to-jest-życie-Życie-to-jest-niebieski-most-nad-zieloną-przepaśą