Nad Ni­mi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nad Ni­mi Cytaty: Miłość to zielony most nad niebieską przepaścią. A co to jest życie? Życie to jest niebieski most nad zieloną przepaścią. -Witold Gombrowicz
miłość-to-zielony-most-nad-niebieską-przepaśą-a-co-to-jest-życie-Życie-to-jest-niebieski-most-nad-zieloną-przepaśą
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma panowania nad sobą bez dyscypliny, a nie ma innego środka dyscypliny dla człowieka niż wysiłek, jakiego wymagają zewnętrzne przeszkody... Wysiłki pochodzące tylko z fantazji nie dostarczają człowiekowi środka do zdobycia władzy nad jego fantazjami. -Simone Weil
Nad Ni­mi Cytaty: Lider to nie jest osoba , która ma władzę nad innymi. Lider to osoba, która sprawia że inni odzyskują władzę nad sobą. -Bartłomiej Guzik
lider-to-nie-jest-osoba-która-władzę-nad-innymi-lider-to-osoba-która-sprawia-że-inni-odzyskują-władzę-nad-sobą
Nad Ni­mi Cytaty: roz­proszo­ne promienie jesiennego słońca na zamglonych słoneczni­kowych polach i my dwoje na nowo znów spacerujemy tak banalnie z głowami po­nad żółty­mi kwiatami i problemami pocho­wany­mi w kieszeniach twój uśmiech na tle sza­rego nieba i czar­ne oczy jak os­tatnie klucze ptaków nad naszy­mi głowami ale problemy uwierają w kieszeniach  -dooorotis
Nad Ni­mi Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna
Nad Ni­mi Cytaty: Wszystko spało, jakby wszechświat był pomyłką; dryfując niezdecydowanie, był bezkształtną chorągwią rozpostartą nad nieistniejącym garnizonem. Nicość rozdzierała się w wyniosłym i naprężonym powietrzu, a ramy okienne wstrząsały szybami, tak aby dało się słyszeć ich spięcie. Milcząca noc w głębi wszystkiego była grobem boga (i dusza cierpiała z żalu nad Bogiem). -Fernando Pessoa
Nad Ni­mi Cytaty: W relacjach z ludźmi potrzeba wiele wyrozumiałości i empatii. Nikt z nas nie jest doskonały. Każdemu zdarzają się chwile słabości, błędy, wpadki. Jest to wpisane w naszą egzystencję. Nie warto tracić czasu na ludzi, którzy tego nie rozumieją. Ważnym jest, aby pracować nad sobą i nad tym, co w nas jest niedoskonałe. -Piotr Galon
Nad Ni­mi Cytaty: Uważam, że prze­waga życia nad śmier­cią jest tak niewyob­rażal­na, że za­pew­nienie spraw­cy zbrod­ni zabójstwa tak niewyob­rażal­nej prze­wagi nad je­go ofiarą, jak prze­waga: ja będę żył, a ty nie będziesz, jest głębo­ko niemoralne. -Lech Kaczyński
Nad Ni­mi Cytaty: przez tą miłość dusza ma zma­teriali­zowała się bez reszty fun­kcjo­nuję, stąpam po ziemi śmielej niż wte­dy, gdy nie chciałam zejść do ludzi, a musiałam mam ciało, czuję jak mnie dotykasz całujesz, żyję żyję Tobą wcześniej sobą tyl­ko żyłam tyl­ko duszą byłam, tyl­ko duszą fan­tasma­gorie, które przek­ra­dały się przez moją głowę nieprzerwanie uno­siły mnie nad ziemią nad chaosem nad ludźmi nos­talgiczną samotność wy­pełniłeś swym istnieniem mi­liony słów zagłuszają myśli te myśli, które usypiały i te które zabijały  -wenaa01
Nad Ni­mi Cytaty: Może myślisz, Że zaw­sze jest tak, jak myślisz... Po­myśl nad tym, Bo to wprost nie do pomyślenia... Żebyś zaw­sze myślał, Że myślisz dobrze! Dob­rze nad tym pomyśl... Dobrze? To dob­rze zrobi Two­jemu myśleniu. -Rozgoryczona K
Nad Ni­mi Cytaty: Wrażli­wa była, nad wy­raz czuła. Dla­tego jednych na dru­gich szczuła. I żeby nie było, po­niżej wer­sja druga. Dla każde­go coś miłego : Wrażli­wy był, nad wy­raz czuł. Dla­tego jednych na dru­gich szczuł. -onejka
Nad Ni­mi Cytaty: Drażnię się z bo­gami i ze sobą samą, to wychy­lając się, to co­fając i znów wychy­lając nad prze­paścią. Zem­szczę się na bo­gach, przej­mując kon­trolę nad własną śmier­cią. Sa­ma przetnę nić, do której prze­cina­nia uzur­pują so­bie wyłącznie pra­wo bos­kie prządki, ut­kam na no­wo włas­ne przez­nacze­nie, jak dru­ga Penelopa. -Erica Jong
Nad Ni­mi Cytaty: Człowieku Nie chcę żebyś mnie kochał Nie To nie jest konieczne - jeśli nie pot­ra­fisz - Chcę tyl­ko jednego Chłopcze Za­bierz mnie nad morze Będziemy razem Tańczyć na plaży Obej­rzy­my zachód słońca Może na­wet cię pocałuję Wiem Że nie będziesz miał nic przeciwko Przyjacielu Nie musisz Po­kazy­wać mi swo­jej duszy Możesz tyl­ko się uśmiechać Proszę Za­bierz mnie nad morze  -Gold Fishy
Nad Ni­mi Cytaty: Byłam mężczyzną mie­szkającym w nad­mor­skiej wios­ce. Widziałam tonących ludzi, którzy łama­li so­bie paz­nokcie chcąc wspiąć się na skalną półkę. Widziałam ich. Słyszałam krzy­ki. Mo­je ciało było sma­gane lo­dowa­tym wiat­rem. Byłam po­nad ni­mi. Chciałam pomóc tonące­mu dziec­ku o brązo­wych oczach... nies­te­ty ja­kaś siła trzy­mała mnie w żelaz­nym uścisku. Wszędzie krew, krzyk i ból... A po­tem wo­da. Słona wo­da we mnie. Stro­my brzeg. Skały.Płacz. Aż wreszcie pustka. -zielarka1
Nad Ni­mi Cytaty: Ja i ty, trzy met­ry po­nad niebem. -Federico Moccia
Nad Ni­mi Cytaty: Młodości! ty nad poziom. Wylatuj. -Adam Mickiewicz
Nad Ni­mi Cytaty: Cze­kasz aż ru­mieńców nabiorą brze­mien­ne pełne pożądaniem to fa­lują to wznoszą się by za chwilę płonąć więc uwol­nij nocą księżyc niech mi włosy roz­czesze kwieciście prag­nieniu niech poz­wo­li zapłonąć a gdy czas prag­nienia nadejdzie uniesie w sen spokojny za ok­nem noc szara słońce prze­myka się po twarzach chmu­ry opuszczają spódnice gwiaz­dy bledną nad­chodzi świt nad­szedł ko­niec mo­jej tułaczki tyl­ko czar­ny kruk, gdzieś znów kracze. ...
Nad Ni­mi Cytaty: Miłość to triumf wyobraźni nad inteligencją. -Henry Louis Mencken
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma większej siły nad myśl. -Stanisław
Nad Ni­mi Cytaty: Miłość gorsza nad wszelką przygodę. -Aleksander Fredro
Nad Ni­mi Cytaty: I tradycja i obowiązek, nad prawem nawet. -Maria Rodziewiczówna
Nad Ni­mi Cytaty: Nad­miar swo­body krępuje. -Urszula Zybura
Nad Ni­mi Cytaty: Nad­miar dob­ro­ci nie szkodzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Nad Ni­mi Cytaty: Panować nad sobą - to najwyższa władza. -Seneka Młodszy
panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Nad Ni­mi Cytaty: Po­now­ne małżeństwo – to triumf nadziei nad doświadczeniem. -Samuel Johnson
po­now­ne-łżeństwo- to triumf-nadziei-nad-doświadczeniem
Nad Ni­mi Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante
Nad Ni­mi Cytaty: I koń nad siłę nie pociągnie. -Wolfgang Pauli
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma mądrości większej nad szczerość. -Benjamin Disraeli
Nad Ni­mi Cytaty: Nie czyń nic po­nad miarę. -Sofokles
nie-czyń-nic-po­nad-miarę
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma większego piękna nad życie. -John Ruskin
Nad Ni­mi Cytaty: Wol­ności pragnę po­nad wszystko!  -Leopold Staff
wol­noś-pragnę-po­nad-wszystko 
Nad Ni­mi Cytaty: Brzydota ma tę wyższość nad urodą, że trwa. -Krecia Pataczkówna
Nad Ni­mi Cytaty: Po opanowaniu sytuacji panuj nad sobą. -Bolesław Paszkowski
Nad Ni­mi Cytaty: Nie ma nic lepszego nad wodą. -Pindar
nie-nic-lepszego-nad-wodą
Nad Ni­mi Cytaty: Miłość to rezygnacja z panowania nad własnym losem. -Jonathan Carroll
miłość-to-rezygnacja-z-panowania-nad-własnym-losem