Nadęte Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nadęte Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura
im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Nadęte Cytaty: Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura
im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Nadęte Cytaty: Co to jest człowiek do­rosły? Dziec­ko nadęte latami. -Simone de Beauvoir
co to jest człowiek-do­rosły-dziec­ko-nadęte-latami
Nadęte Cytaty: Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latami -Simone de Beauvoir
co-to-jest-człowiek-dorosły-dziecko-nadęte-latami
Nadęte Cytaty: Co to jest człwiek dorosły? Dziecko nadęte latami. -Simone de Beauvoir
co-to-jest-człwiek-dorosły-dziecko-nadęte-latami
Nadęte Cytaty: Wszys­tko -  słowo bez­czel­ne i nadęte pychą. Po­win­no być pi­sane w cudzysłowie. Uda­je, że nicze­go nie pomija, że sku­pia, obej­mu­je, za­wiera i ma. A tym­cza­sem jest tylko strzępkiem zawieruchy. -Wisława Szymborska