Nadchodząca Chwila Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nadchodząca Chwila Cytaty: Trzeba być tak szybkim, jak nadchodząca chwila. -Edward Stachura
trzeba-być-tak-szybkim-jak-nadchodząca-chwila
Nadchodząca Chwila Cytaty: Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia. -Janis Joplin
Żyj-chwilą-jakby-to-była-ostatnia-chwila-twojego-życia
Nadchodząca Chwila Cytaty: Aniołowie chodzą po ziemi zamienieni w ludzi, sami nie wiedząc o tym. Chwila zbudzenia się tej samowiedzy byłaby chwilą ich śmierci. -Karol Irzykowski
aniołowie-chodzą-po-ziemi-zamienieni-w-ludzi-sami-nie-wiedząc-o-tym-chwila-zbudzenia-ę-tej-samowiedzy-byłaby-chwilą-ich-śmierci
Nadchodząca Chwila Cytaty: Moje serce obawia się cierpień - Powiedz mu, że strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie, I że żadne serce nie cierpiało nigdy, gdy sięgało po swoje marzenia, bo każda chwila poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i Wiecznością. -Paulo Coelho
Nadchodząca Chwila Cytaty: Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe. -Maria Konopnicka
oj-nie-jest-ężka-chwila-kiedy-sypią-mogiłę-ale-jest-ężka-chwila-kiedy-rzucasz-to-co-miłe
Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda chwila sprzyja bohaterstwu. -Władysław Broniewski
Nadchodząca Chwila Cytaty: Życie jest chwilą wieczności. -Plutarch
Życie-jest-chwilą-wiecznoś
Nadchodząca Chwila Cytaty: Naucz żyć chwilą obecną. -Richard Carlson
Nadchodząca Chwila Cytaty: Wiecznością jest każda upływająca chwila. -Nikos Kazantzakis
Nadchodząca Chwila Cytaty: Człowiek uwikłany w cza­sie, umiera chwilą. -Papillondenuit
człowiek-uwikłany-w cza­sie-umiera-chwilą
Nadchodząca Chwila Cytaty: Żyj chwilą, jak­by to była os­tatnia chwi­la two­jego życia. -Janis Joplin
Żyj-chwilą-jak­by-to była-os­tatnia-chwi­-two­jego-życia
Nadchodząca Chwila Cytaty: Po­jawiasz się z chwilą, gdy przes­ta­jesz siebie dostrzegać. -Papillondenuit
po­jawiasz ę-z chwilą-gdy-przes­­jesz-siebie-dostrzegać
Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona. -Jean Jacques Rousseau
każda-chwila-która-mogłaby-być-wykorzystana-lepiej-jest-stracona
Nadchodząca Chwila Cytaty: Należy tak organizować życie aby każda chwila była ważna. -Iwan Turgieniew
należy-tak-organizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Nadchodząca Chwila Cytaty: Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, pieniądz staje się czymś. -Honore de Balzac
z-chwilą-gdy-uczucie-przestaje-istnieć-pieniądz-staje-ę-czymś
Nadchodząca Chwila Cytaty: Z chwilą, gdy uczucie przestaje istnieć, staje się pieniądz czymś. -Honoré de Balzac
z-chwilą-gdy-uczucie-przestaje-istnieć-staje-ę-pieniądz-czymś
Nadchodząca Chwila Cytaty: Rozum jest lokatorem namiętności tak nieznośnym, że one mu co chwila wypowiadają mieszkanie. -Feliks Chwalibóg
rozum-jest-lokatorem-namiętnoś-tak-nieznośnym-że-one-mu-co-chwila-wypowiadają-mieszkanie
Nadchodząca Chwila Cytaty: Zawsze przychodzi w życiu taka chwila kiedy człowiek traci wyczucie. -Ewa Szumańska
zawsze-przychodzi-w-życiu-taka-chwila-kiedy-człowiek-traci-wyczucie
Nadchodząca Chwila Cytaty: Należy tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna -Iwan S. Turgieniew
należy-tak-zorganizować-życie-aby-każda-chwila-była-ważna
Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona -Jean Jacques Rousseau
każda-chwila-która-mogłaby-być-wykorzystana-lepiej-jest-stracona
Nadchodząca Chwila Cytaty: Bezpowrotnie stracona jest każda chwila, której nie wypełnia miłość. -Torquato Tasso
bezpowrotnie-stracona-jest-każda-chwila-której-nie-wypełnia-miłość
Nadchodząca Chwila Cytaty: Ostatnia chwila człowieka to jego prawdziwa msza, prawdziwe oddanie i ofiara. -Anna Kamieńska
ostatnia-chwila-człowieka-to-jego-prawdziwa-msza-prawdziwe-oddanie-i-ofiara
Nadchodząca Chwila Cytaty: jes­teś westchnieniem łzą z za­kamarków duszy naj­droższą chwilą  -Cykam
jes­teś-westchnieniem-łzą-z za­kamarków-duszy-naj­droższą-chwilą 
Nadchodząca Chwila Cytaty: Cie­szy się każdą, Chwilą i ze wszystkiego. Bez­tros­kie dziecko. -cytlopka
cie­szy ę-każdą-chwilą-i ze wszystkiego-bez­tros­kie-dziecko
Nadchodząca Chwila Cytaty:
Życie-jest jak fan­tazjaprze­mija-z chwilą~pa­weł-rychlica 
Nadchodząca Chwila Cytaty: Miłość uznaje godziny za miesiące i dni za lata, a każda chwila nieobecności jest stuleciem. -John Dryden
miłość-uznaje-godziny-za-miesią-i-dni-za-lata-a-każda-chwila-nieobecnoś-jest-stuleciem
Nadchodząca Chwila Cytaty: Błogosławiona niech będzie ta chwila, kiedy się rodzi wie­czor­ny hymn duszy!  -Jan Kasprowicz
błogosławiona-niech-będzie- chwila-kiedy ę-rodzi-wie­czor­ny-hymn-duszy 
Nadchodząca Chwila Cytaty: Zawiedziesz się na wszystkim: kochasz - oszuka cię kobieta; wierzysz - nadejdzie chwila zwątpienia. -Henryk Sienkiewicz
zawiedziesz-ę-na-wszystkim-kochasz-oszuka-ę-kobieta-wierzysz-nadejdzie-chwila-zwątpienia
Nadchodząca Chwila Cytaty: Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek -Louis L'Amour
przyjdzie-taka-chwila-gdy-stwierdzisz-że-wszystko-ę-skończyło-to-właśnie-będzie-początek
Nadchodząca Chwila Cytaty: Sex jest roz­koszną chwilą po której, w us­tach jak i w ser­cu, czuć go­ryczy smak. -loquentia
sex-jest roz­koszną-chwilą-po której-w us­tach-jak i w ser­cu-czuć-go­ryczy-smak
Nadchodząca Chwila Cytaty: Każda przeżyta chwila ma swoje znaczenie, bo bez niej nie bylibyśmy tym, czym jesteśmy. -Aldona Różanek
każda-przeżyta-chwila-swoje-znaczenie-bo-bez-niej-nie-bylibyśmy-tym-czym-jesteśmy
Nadchodząca Chwila Cytaty: Człowiek za­pada chwilą w pa­mięci dru­giego człowieka, jak ka­mień rzu­cony w wodę. -Agnieszka Lisak
człowiek-za­pada-chwilą-w pa­mię-dru­giego-człowieka-jak ka­mień-rzu­cony-w wodę
Nadchodząca Chwila Cytaty: Z chwilą gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia. -Herbert George Wells
z-chwilą-gdy-mężczyzna-wie-dokładnie-czego-chce-wyczerpał-już-jeden-z-głównych-powabów-życia
Nadchodząca Chwila Cytaty: Tyl­ko ta jed­na krop­la Burzy która przeszła przed chwilą Zniszczyła Wi­dok w je­zio­rze ……………………. Interesujące  -samothnick
tyl­ko- jed­na-krop­-burzy-która-przeszła-przed-chwilą-zniszczyła-wi­dok-w ­zio­rze-interesują 
Nadchodząca Chwila Cytaty: Z chwilą, gdy mężczyzna wie dokładnie, czego chce, wyczerpał już jeden z głównych powabów życia. -Herbert George Wells
z-chwilą-gdy-mężczyzna-wie-dokładnie-czego-chce-wyczerpał-już-jeden-z-głównych-powabów-życia