Nadzieją Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nadzieją Cytaty: Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary. -Violetta Villas
nadzieja-wiara-szczęście-nadzieja-to-ę-wszystko-ze-sobą-wiąże-a-nadzieja-pochodzi-właśnie-od-szczęścia-i-od-wiary
Nadzieją Cytaty:
to-nie bóg-jest nadzieją-człowieka-lecz-człowiek-jest nadzieją-bo­ga-w nim-pokłada­my-swo­-nadzieje-~pa­weł-rychlica 
Nadzieją Cytaty: Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią. -Walt Disney
wolę-bawić-ludzi-z-nadzieją-że-czegoś-ę-też-nauczą-ż-uczyć-ich-z-nadzieją-że-dobrze-ę-bawią
Nadzieją Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Nadzieją Cytaty: Gdzie sztuki lekarskiej nadzieja się kończy, tam się nadzieja chrześcijan zaczyna. -Narcyza Żmichowska
gdzie-sztuki-lekarskiej-nadzieja-ę-kończy-tam-ę-nadzieja-chrześcijan-zaczyna
Nadzieją Cytaty: Nadzieja: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny
nadzieja-najmilsza-ludziom-nadzieja
Nadzieją Cytaty: Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-prze­ciw­nie-nadzieja-to mat­ka-tych-którzy-nie boją ę-rzu­cać-myśli-w da­leką-przyszłość
Nadzieją Cytaty: Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga. -Helder Camara abp
nadzieja-która-boi-ę-ryzyka-nie-jest-żadną-nadzieją-ufać-znaczy-wierzyć-w-przygodę-miłoś-zawierzyć-ludziom-skoczyć-w-niewiadome-i-spuść
Nadzieją Cytaty: Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! -Jan Paweł II
wy-jesteście-przyszłośą-świata-wy-jesteście-nadzieją-kościoła-wy-jesteście-moją-nadzieją
Nadzieją Cytaty: Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
Nadzieją Cytaty: W no­cy gdy sie­dzisz w rze­komo pus­tym mieszkaniu, Stąpają dusze, po Two­jej podłodze, chodzące w wyb­lakłym ubraniu. Zat­rzy­mują się nieświado­me, że już nie żyją i pat­rzą na Ciebie, Z nadzieją, że usłyszysz ich niemy krzyk, Z nadzieją, że poczu­jesz ich lo­dowa­ty dotyk, Że na­pot­kasz ich wzrok błagający o światłość, Do której nie mogą dotrzeć. -Angel Des Penseurs
Nadzieją Cytaty: Two­je oczy wciąż is­tnieją. Nie wiem, czy prze­pełnione są ja­kim­kolwiek wycze­kiwa­niem, i jakąkol­wiek nadzieją, ale często upar­cie poszu­kują wśród wszys­tkich in­nych właśnie moich, jak­by z nadzieją, że i one gdzieś są. Nie wiem, czy kiedy­kol­wiek od­kryję ta­jem­nicę naszych spoj­rzeń. Ale to nie is­totne. Bo naj­ważniej­sze jest to, że nic, co piękne, w tych oczach się nie zmieniło. I pew­nie nie zmieni. -szantiil
Nadzieją Cytaty: Wiara,nadzieja...nicość. -Terenia Wylazło
Nadzieją Cytaty: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny
Nadzieją Cytaty: Z nadzieją Ci będzie do twarzy. -Lilliana
z nadzieją-ci będzie-do twarzy
Nadzieją Cytaty: Nadzieja jeszcze nie utracona. -Anonim
nadzieja-jeszcze-nie-utracona
Nadzieją Cytaty: Nadzieja jest chlebem biedaka. -George Herbert
Nadzieją Cytaty: Nadzieja to czas bez pożegnań. -Jan Twardowski
Nadzieją Cytaty: Mo­ja os­tatnia nadzieja wyszła ja­ko pierwsza. -Marcin Kański
mo­ja-os­tatnia-nadzieja-wyszła-ja­ko-pierwsza
Nadzieją Cytaty: Nadzieja jest snem na jawie. -Arystoteles
nadzieja-jest snem-na jawie
Nadzieją Cytaty: Karmieni nadzieją nigdy nie są syci. -Anonim
karmieni-nadzieją-nigdy-nie-są-syci
Nadzieją Cytaty: Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. -Dante Alighieri
Nadzieją Cytaty: Nadzieja jest nieodłącznym elementem życia. -Aldona Różanek
nadzieja-jest-nieodłącznym-elementem-życia
Nadzieją Cytaty: Nadzieja pozwala klęsce przeczyć z uśmiechem. -Roman Rogowski
nadzieja-pozwala-klęsce-przeczyć-z-uśmiechem
Nadzieją Cytaty: Pamiętaj, nadzieja bliska jest spełnienia. -Daab
pamiętaj-nadzieja-bliska-jest-spełnienia
Nadzieją Cytaty: Naj­mil­sza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny
Nadzieją Cytaty: Nieszczęśliwy człowiek ratuje się nadzieją. -Menander
nieszczęśliwy-człowiek-ratuje-ę-nadzieją
Nadzieją Cytaty: Kto żyje nadzieją, umrze głodny. -Benjamin Franklin
Nadzieją Cytaty: Nadzieja to próżnia, którą wypełniamy marzeniami. -Anonim
nadzieja-to-próżnia-którą-wypełniamy-marzeniami
Nadzieją Cytaty: Kto żyje nadzieją, um­rze głodny. -Benjamin Franklin
Nadzieją Cytaty: Dopóki chory oddycha, jest nadzieja. -Anonim
dopóki-chory-oddycha-jest-nadzieja
Nadzieją Cytaty: Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości. -Zbigniew Różanek
Nadzieją Cytaty: Nadzieja ma swo­je źródło we wie­rze w siebie. -hope_dies_last
nadzieja- swo­-źródło-we wie­rze-w siebie
Nadzieją Cytaty: Lepiej podróżować z nadzieją, niż przybyć do celu. -Robert Louis Stevenson
Nadzieją Cytaty: Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć. -Georges Bernanos
nadzieja-jest-ryzykiem-które-trzeba-podjąć