Naiwnosc Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Naiwnosc Cytaty: Najgłupszą stroną głupoty jest naiwność. -Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Naiwnosc Cytaty: Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb  -klemens
dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb 
Naiwnosc Cytaty: Sukcesy mężczyzn potwierdzają naiwność kobiet, może ich słabości. -Izabela Bielińska
sukcesy-mężczyzn-potwierdzają-naiwność-kobiet-może-ich-słaboś
Naiwnosc Cytaty: Nic nie jest bliższe pesymizmu niż naiwność pewnych optymistów. -Andre Malraux
nic-nie-jest-bliższe-pesymizmu-ż-naiwność-pewnych-optymistów
Naiwnosc Cytaty: Modląc się o miłość, ob­ra­cając się w tańcu i płacąc za naiwność. -MyBigDreams
modląc ę-o miłość-ob­ra­cając ę-w ńcu-i płacąc-za naiwność
Naiwnosc Cytaty: fałszy­we istnienie mąci wodę w rzece i tak przy­jaz­ne słońce może obrócić dzień w noc duszę w proch naiwność kluczem mrocznych duchem  -mac790
fałszy­we-istnienie-mą-wodę-w rzece-i-tak-przy­jaz­ne-słoń-może-obróć-dzień-w noc-duszę-w proch-naiwność-kluczem-mrocznych-duchem 
Naiwnosc Cytaty: Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012  -watchingmefall