Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty

Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg


im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno


im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek. -smother


Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS


im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler


czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara


im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: co naj­bar­dziej w ko­biecie cenie? me przyrodzenie... -poeta wyklęty


co naj­bar­dziej-w ko­biecie-cenie-me-przyrodzenie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: z matematyki, naj­bar­dziej lu­bię trójkąciki  -poeta wyklęty


z matematyki-naj­bar­dziej-lu­bię-trójkąciki 
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie. -Bujak Bogusław


naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim. -Tadeusz Borowski


uśmie­cham ę-i myślę-że człowiek-zaw­sze-na no­wo-od­najdu­-człowieka-przez-miłość-i że to jest rzecz-naj­ważniej­sza
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny  -Conrack1410


im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny 
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Ze wszys­tkich wi­dowisk ludzie naj­bar­dziej lu­bią teatr i cyrk,bo to są naj­wier­niej­sze zwier­ciadła ich życia,złożone­go z uda­wania,zręczności i błazeństw  -Aleksander Świętochowski


Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie. -MyslacaWierszem


Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej urodzaj­ne na po­lu jest oko pańskie. -Pliniusz Starszy


naj­bar­dziej-urodzaj­ne-na po­lu-jest oko-pańskie
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej obłudną wy­mowę ma zmo­wa milczenia. -Horacy Safrin


naj­bar­dziej-obłudną-wy­mowę- zmo­wa-milczenia
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski


mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Naj­bar­dziej Stro­mym Cytaty: Naj­bar­dziej pożyteczne w życiu to włas­ne doświadczenie. -Walter Scott


naj­bar­dziej-pożyteczne-w życiu-to włas­ne-doświadczenie