Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty

Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Naj­częstszy ludzki błąd - nie prze­widzieć burzy w piękny czas. -Niccolò Machiavelli


naj­częstszy-ludzki-błąd- nie prze­widzieć-burzy-w piękny-czas
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Najczęstszy ludzki błąd - nie przewidzieć burzy w piękny czas. -Niccolo Machiavelli


najczęstszy-ludzki-błąd-nie-przewidzieć-burzy-w-piękny-czas
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Za dużo gdy­bania, naj­częstszy powód do sta­nia. Może tak za­miast gdybania wziąć się do działania?  -Cicho_ciemny


za-żo-gdy­bania-naj­częstszy-powód-do sta­nia-może-tak-za­miast-gdybania-wziąć ę-do działania 
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błąd -Konfucjusz


kto-wie-że-popełł-błąd-i-nie-próbuje-go-naprawić-popełnia-drugi-błąd
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. -Johann Wolfgang von Goethe


błąd-łatwiej-można-dostrzec-ż-prawdę-bo-błąd-ży-na-wierzchu-a-prawda-w-głębi
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Błąd łat­wiej dos­trzec niż prawdę, bo błąd leży na wie­rzchu, a praw­da w głębi. -Johann Wolfgang Goethe


błąd-łat­wiej-­trzec-ż-prawdę-bo błąd-ży-na wie­rzchu-a praw­da-w głębi
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Naj­gor­szy błąd ja­ki może po­pełnić tan­cerz jest myśle­nie. Ta­niec trze­ba czuć. -Michael Jackson


naj­gor­szy-błąd-ja­ki-może-po­pełć-tan­cerz-jest myś­nie-ta­niec trze­ba-czuć
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego. -Albert Einstein


nauko­wiec-jest niczym-mi­moza-gdy-sam-po­peł-błąd-i niczym-ryczący-lew-gdy-od­kry­-błąd-zro­biony-przez-ko­goś-innego
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Spodziewając się no­wych zna­jomych ku­piłam kil­ka ciast, pos­ta­wiłam kawę. Goście nie spróbo­wali nicze­go, więc dos­trze­gając swój


Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Umysł ludzki ma szczególny pociąg do przesady. -Napoleon Bonaparte


Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Ród ludzki wnet od praw­dy odwyknie. -Alighieri Dante


ród-ludzki-wnet-od praw­dy-odwyknie
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Duch ludzki jest niez­ba­dany jak ocean. -Stefan Żeromski


duch-ludzki-jest niez­ba­dany-jak ocean
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Los ludzki jak na loterii nie każdy wygrany  -Papużka


los-ludzki-jak-na loterii-nie-każdy-wygrany 
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Zwyczajny, ludzki świat: bez słońca czyjegoś majestatu. -Zbigniew Waydyk


zwyczajny-ludzki-świat-bez-słońca-czyjegoś-majestatu
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Je­dynie błąd by­wa nieomylny. -Papillondenuit


Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Tłum ludzki zawsze kieruje się emocjami, nigdy rozsądkiem. -Wiliam Alger


tłum-ludzki-zawsze-kieruje-ę-emocjami-nigdy-rozsądkiem
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Geniusz ludzki jest nie do pomyślenia bez odrobiny szaleństwa. -Arystoteles


geniusz-ludzki-jest-nie-do-pomyślenia-bez-odrobiny-szaleństwa
Naj­częstszy Ludzki Błąd Cytaty: Wszystko, co osiągnął ludzki, tenże sam rozum musi rozwiązać. -Edgar Allan Poe


wszystko-co-osiągnął-ludzki-tenże-sam-rozum-musi-rozwiązać