Najcięższa Praca Cytaty

Najcięższa Praca Cytaty: Wytrwała praca pokona wszystko. -Wergiliusz


wytrwała-praca-pokona-wszystko
Najcięższa Praca Cytaty: Świat jest współmierny z pracą. -Stanisław Leopold Brzozowski


Najcięższa Praca Cytaty: Nie praca hańbi, ale próżnowanie. -Hezjod


nie-praca-hańbi-ale-próżnowanie
Najcięższa Praca Cytaty: Im lżejsza praca, tym cięższy odpoczynek. -Anonim


im-lżejsza-praca-tym-ęższy-odpoczynek
Najcięższa Praca Cytaty: Praca jest przekleństwem klasy pijaczej. -Oscar Wilde


praca-jest-przekleństwem-klasy-pijaczej
Najcięższa Praca Cytaty: Skłonności do próżnowania trzeba przezwyciężyć pracą. -Seneka


skłonnoś-do-próżnowania-trzeba-przezwyciężyć-pracą
Najcięższa Praca Cytaty: Praca ciała koi zmęczenie umysłu -Feliks Feldheim


praca-ciała-koi-zmęczenie-umysłu
Najcięższa Praca Cytaty: Po pierwsze rozum, po drugie ciężka praca -A.A. Milne -Kłapouchy


Najcięższa Praca Cytaty: I znów się opłaca do­dat­ko­wa praca. -adamzjawora


i znów ę-opłaca-do­dat­ko­wa-praca
Najcięższa Praca Cytaty: Praca jest często ojcem przyjemności. -Wolter


praca-jest-często-ojcem-przyjemnoś
Najcięższa Praca Cytaty: Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. -Augustyn Św


jeżeli-ę-przestrasza-praca-wspomnij-na-nagrodę
Najcięższa Praca Cytaty: Jeśli kochasz to, co robisz, to nie jest to praca. -Konfucjusz


jeśli-kochasz-to-co-robisz-to-nie-jest-to-praca
Najcięższa Praca Cytaty: Praca jest mniej nudna niż zabawa. -Charles Baudelaire


Najcięższa Praca Cytaty: Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają, a drugich wzbogacają. -Wacław Berent


cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają
Najcięższa Praca Cytaty: Praca tylko może dać skrzydła natchnieniu. -Józef Ignacy Kraszewski


Najcięższa Praca Cytaty: Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe. -Wincenty Ignacy Marewicz


lepsza-praca-niedołężna-jak-próżniactwo-doskonałe
Najcięższa Praca Cytaty: Praca to najpodlejsza forma spędzania wolnego czasu -Ferdek Kiepski


praca-to-najpodlejsza-forma-spędzania-wolnego-czasu
Najcięższa Praca Cytaty: Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają. -Wacław Berent


cierpliwość-i-praca-jednych-uszlachetniają-a-drugich-wzbogacają