Najgłębsze Rany Cytaty

Najgłębsze Rany Cytaty: Najszlachetniejsi ludzie zadają sobie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


najszlachetniejsi-ludzie-zadają-sobie-najgłębsze-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Naj­szlachet­niej­si ludzie za­dają so­bie najgłębsze rany. -Fryderyk Chrystian Hebbel


naj­szlachet­niej­-ludzie-za­dają-so­bie-najgłębsze-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Najgłębsze bliz­ny po­zos­ta­wiają w nas te mo­men­ty, w których próbu­jemy się odciąć. -Papillondenuit


najgłębsze-bliz­ny-po­zos­­wiają-w nas-te mo­men­ty-w których-próbu­jemy ę-odciąć
Najgłębsze Rany Cytaty: Z rozmaitych powodów większość ludzi tak bardzo pochłonięta jest codziennymi problemami, że zdumienie samym życiem zostaje odepchnięte w najgłębsze zakamarki myśli. -Jostein Gaarder


z-rozmaitych-powodów-większość-ludzi-tak-bardzo-pochłonię-jest-codziennymi-problemami-że-zdumienie-samym-życiem-zostaje-odepchnięte-w
Najgłębsze Rany Cytaty: Je­dynie miłość zdol­na jest zes­po­lić żywe is­to­ty tak, by się nawza­jem uzu­pełniały i roz­wi­jały, gdyż tyl­ko ona od­wołuje się do te­go, co w nich najgłębsze. -Pierre Teilhard de Chardin


Najgłębsze Rany Cytaty: Czas goi wszelkie rany. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Czas goi wszys­tkie rany. -Menander


czas-goi-wszys­tkie-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany. -Miguel de Cervantes


cierpliwość-jest-plastrem-na-wszystkie-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Chcę trochę cza­su, bo czas leczy rany. -Ryszard Riedel


chcę-trochę-cza­su-bo czas-leczy-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Największy jest ból, gdy rany zadają najbliżsi. -Ezop


największy-jest-ból-gdy-rany-zadają-najbliż
Najgłębsze Rany Cytaty: To nie bohaterowie, lecz żebracy obnażają swoje rany. -Anonim


to-nie-bohaterowie-lecz-żebracy-obnażają-swoje-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Nie bliz­ny czy­nią mar­twym, a żywe rany. -Papillondenuit


nie-bliz­ny-czy­ą-mar­twym-a żywe-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Licząc ba­rany cza­sem nies­te­ty trze­ba uwzględnić siebie. -Ryder


licząc-ba­rany-cza­sem-nies­te­ty-trze­ba-uwzględnić-siebie
Najgłębsze Rany Cytaty: Rany się zabliźniają, ale blizny rosną wraz z nami. -Stanisław Jerzy Lec


Najgłębsze Rany Cytaty: Rany fałszu trzeba rozrywać, żeby strupami nawiści nie zarosły. -Anonim


rany-fałszu-trzeba-rozrywać-żeby-strupami-nawiś-nie-zarosły
Najgłębsze Rany Cytaty: Ma, po­zytyw­ny sens gdy umieramy, Ona, wszel­kie za­goić umie rany. -Marcin Kański


ma-po­zytyw­ny-sens-gdy-umieramy-ona-wszel­kie-za­goić-umie-rany
Najgłębsze Rany Cytaty: Bo od nieprzyjaciela nie tak bolą rany, jako gdy je przyjaciel zada zaufany. -Bertrand Saadi z Szirazu


bo-od-nieprzyjaciela-nie-tak-bolą-rany-jako-gdy-przyjaciel-zada-zaufany
Najgłębsze Rany Cytaty: Trzy rzeczy na świecie goją ludzkie rany - dziewecka, kwaterecka, napchany woreczek. -Anonim


trzy-rzeczy-na-świecie-goją-ludzkie-rany-dziewecka-kwaterecka-napchany-woreczek