Najlepiej Cytaty

Najlepiej Cytaty: Sukces to robienie tego, co się lubi, najlepiej jak potrafimy. -Daniel Janik


sukces-to-robienie-tego-co-ę-lubi-najlepiej-jak-potrafimy
Najlepiej Cytaty: chucham i dmucham dbam jak umiem najlepiej różnie wychodzi   -Cykam


chucham-i dmucham-dbam-jak umiem-najlepiej-różnie-wychodzi- 
Najlepiej Cytaty: Fałszywe argumenty zwalcza się najlepiej nie przeszkadzając w ich wykładaniu. -Alec Guiness


fałszywe-argumenty-zwalcza-ę-najlepiej-nie-przeszkadzając-w-ich-wykładaniu
Najlepiej Cytaty: Małżeństwo funkcjonuje najlepiej, gdy obie strony pozostają odrobinę niezamężne. -Claudia Cardinale


małżeństwo-funkcjonuje-najlepiej-gdy-obie-strony-pozostają-odrobinę-niezamężne
Najlepiej Cytaty: Egzamin z miłości zdaje się najlepiej pod nieobecność ciała pedagogicznego. -Zbigniew Waydyk


egzamin-z-miłoś-zdaje-ę-najlepiej-pod-nieobecność-ciała-pedagogicznego
Najlepiej Cytaty: Najlepiej nie urodzić się, lub też najprędzej przekroczyć wrota. -Homer


najlepiej-nie-urodzić-ę-lub-też-najprędzej-przekroczyć-wrota
Najlepiej Cytaty: Najlepiej jest łgarzom powierzyć tajemnicę, bo choć ją wyplotą, to im nikt nie uwierzy. -Alojzy Żółkowski


najlepiej-jest-łgarzom-powierzyć-tajemnicę-bo-choć-ją-wyplotą-to-im-nikt-nie-uwierzy
Najlepiej Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości. -Jeremy Bentham


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-poszanowanie-twórczoś
Najlepiej Cytaty: Najlepiej nie urodzić się lub też jak najprędzej przekroczyć wrota Hadesu. -Homer


najlepiej-nie-urodzić-ę-lub-też-jak-najprędzej-przekroczyć-wrota-hadesu
Najlepiej Cytaty: Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc. -Julian Tuwim


Życie-to-męka-najlepiej-ę-wcale-nie-urodzić-ale-to-szczęście-jeden-na-tysiąc
Najlepiej Cytaty: Małżeństwo jest mostem, który trzeba codziennie na nowo budować - najlepiej z obydwóch stron. -Ulrich Beer


małżeństwo-jest-mostem-który-trzeba-codziennie-na-nowo-budować-najlepiej-z-obydwóch-stron
Najlepiej Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości. -Hans Selye


umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-prawdziwe-poszanowanie-twórczoś
Najlepiej Cytaty: Jednak najlepiej uczy się człowiek dobrych manier, gdy śpi z dystyngowaną kobietą. -Archibald Joseph Cronin


jednak-najlepiej-uczy-ę-człowiek-dobrych-manier-gdy-śpi-z-dystyngowaną-kobietą
Najlepiej Cytaty: Sprawy przybierają najlepszy obrót dla tych, którzy potrafią nimi najlepiej pokierować. -Adam Linkletter


sprawy-przybierają-najlepszy-obrót-dla-tych-którzy-potrafią-nimi-najlepiej-pokierować
Najlepiej Cytaty: Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł -Robert Kiyosaki


jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Najlepiej Cytaty: Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. -Robert Kiyosaki


jeśli-chcesz-gdzieś-dojść-najlepiej-znajdź-kogoś-kto-już-tam-doszedł
Najlepiej Cytaty: Wymawia się ludziom, że wciąż mówią o sobie, a to przecież temat, który znają najlepiej. -Anatol France


wymawia-ę-ludziom-że-wciąż-mówią-o-sobie-a-to-przecież-temat-który-znają-najlepiej
Najlepiej Cytaty: Dobrze myśleć i czynić to za mało, najlepiej widzieć innych, którzy korzystają z dobrego przykładu. -Doug Horton


dobrze-myść-i-czynić-to-za-ło-najlepiej-widzieć-innych-którzy-korzystają-z-dobrego-przykładu