Najmniej Mówiono Cytaty

Najmniej Mówiono Cytaty: Kobiety, o których dobrze mówi się po śmierci są te, o których najmniej mówiono za życia. -Maria Karolina Leszczyńska


kobiety-o-których-dobrze-mówi-ę-po-śmierci-są-te-o-których-najmniej-mówiono-za-życia
Najmniej Mówiono Cytaty: Głosuj na kandydata, który obiecuje najmniej - będziesz nim najmniej rozczarowany. -Bernard Maunes Baruch


głosuj-na-kandydata-który-obiecuje-najmniej-będziesz-nim-najmniej-rozczarowany
Najmniej Mówiono Cytaty: O pewnym księdzu mówiono, że śpiewa źle, ale z zamiłowaniem. -Jan Twardowski


o-pewnym-księdzu-mówiono-że-śpiewa-ź-ale-z-zamiłowaniem
Najmniej Mówiono Cytaty: Mówiono o zarozumialcu Nadętym wie­cznie i pyskatym:


mówiono-o zarozumialcu-nadętym-wie­cznie-i pyskatym-ma-całą-wiedzę-w jed­nym-palcu-i nig­dzie-po­za-tym 
Najmniej Mówiono Cytaty: Żyjemy w czasach, kiedy człowiek przypomina regenta małoletniego Ludwika XV, o którym mówiono: On ma wszystkie talenty z wyjątkiem jednego: umiejętności korzystania ze swoich talentów. -Jose Ortega Y Gasset


Żyjemy-w-czasach-kiedy-człowiek-przypomina-regenta-łoletniego-ludwika-xv-o-którym-mówiono-on-wszystkie-talenty-z-wyjątkiem-jednego-umiejętnoś
Najmniej Mówiono Cytaty: Wi­taj mo­ja droga, Słyszałam o To­bie w żeg­laskich balladach, Gdzie żyłaś w us­tach in­nych od lat. Mówiono na Ciebie, Mroczna. Słysząc Twe imię za­miera­li wszyscy, Lecz za­gościłaś u mnie i po­lubiłam Cię, Mi­mo Twoich, ciem­nych oczu, Proszę, za­bierz mnie do siebie. -Angel Des Penseurs


Najmniej Mówiono Cytaty: Najmniej chluby przynosi państwom sława wojenna. -Tomasz Morus


najmniej-chluby-przynosi-państwom-sława-wojenna
Najmniej Mówiono Cytaty: Ci, których wróg chwali, pewnie najmniej warci. -Iwan Kryłow


ci-których-wróg-chwali-pewnie-najmniej-warci
Najmniej Mówiono Cytaty: Mówią zwykle ci, którzy najmniej mają do powiedzenia. -Matthew Prior


mówią-zwykle-którzy-najmniej-mają-do-powiedzenia
Najmniej Mówiono Cytaty: Największą kobietą jest ta, o której najmniej mówią. -Tucydydes


największą-kobietą-jest-o-której-najmniej-mówią
Najmniej Mówiono Cytaty: Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości. -Anonim


używaj-dnia-jak-najmniej-ufając-przyszłoś
Najmniej Mówiono Cytaty: Ze wszystkich hałasów muzyka jest najmniej nieprzyjemnym. -Samuel Johnson


ze-wszystkich-hałasów-muzyka-jest-najmniej-nieprzyjemnym
Najmniej Mówiono Cytaty: Aktualność jest określeniem tego, co najmniej istotne. -Mikołaj Gomez Davilla


aktualność-jest-określeniem-tego-co-najmniej-istotne
Najmniej Mówiono Cytaty: Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki


według-mnie-ten-najlepszy-co-ę-najmniej-chwali
Najmniej Mówiono Cytaty: Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia. -Napoleon Bonaparte


na-wojnie-ten-wygrywa-kto-najmniej-błędów-popełnia
Najmniej Mówiono Cytaty: Rzeczą najmniej wybaczalną jest nikczemna hierarchia wartości. -Henryk Elzenberg


rzeczą-najmniej-wybaczalną-jest-nikczemna-hierarchia-wartoś
Najmniej Mówiono Cytaty: Według mnie, ten najlepszy, co się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki


według-mnie-ten-najlepszy-co-ę-najmniej-chwali
Najmniej Mówiono Cytaty: W tej Polsce nigdy ładu, ale najmniej teraz. -Aleksander Fredro


w-tej-polsce-nigdy-ładu-ale-najmniej-teraz