Najpiękniejsza Książka Cytaty

Najpiękniejsza Książka Cytaty: Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz! -Eliza Orzeszkowa


jest-bowiem-na-świecie-książka-chleb-książka-skrzydło-książka-wino-książka-haszysz
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne pojęcia. Najpiękniejsza książka, gdy musi być przeczytana, staje się wrogiem. -Antoni Słonimski


czytanie-i-obowiązek-to-dwa-niezbyt-zgodne-pojęcia-najpiękniejsza-książka-gdy-musi-być-przeczytana-staje-ę-wrogiem
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Za książką kry­je się autor. Je­go pi­sanie jest więc zaw­sze lis­tem do czy­tel­ni­ka. Pisze­my zaz­wyczaj lis­ty do przy­jaciół. Książka jest lis­tem auto­ra do przyjaciela. -Jarosław Iwaszkiewicz


Najpiękniejsza Książka Cytaty: Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy. -Ryder


Najpiękniejsza Książka Cytaty: Ze wszystkich kobiet świata najpiękniejsza jest noc. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Najpiękniejsza Książka Cytaty: Poezja najpiękniejsza jeszcze prawdą nie jest. -Maria Konopnicka


poezja-najpiękniejsza-jeszcze-prawdą-nie-jest
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Pochwała samotności, to najpiękniejsza balowa zabawa po północy. -Adolf Nowaczyński


pochwała-samotnoś-to-najpiękniejsza-balowa-zabawa-po-północy
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Dobry uczynek to rzecz najpiękniejsza, Lecz samochwalstwo każdy czyn umniejsza. -Aliszer Nawoi


dobry-uczynek-to-rzecz-najpiękniejsza-lecz-samochwalstwo-każdy-czyn-umniejsza
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Przyjaźń to najpiękniejsza rzecz, jaką człowiek może zaproponować drugiemu człowiekowi. Bezinteresownie. -Pino Pellegrino


przyjaźń-to-najpiękniejsza-rzecz-jaką-człowiek-może-zaproponować-drugiemu-człowiekowi-bezinteresownie
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Bo to jest w dzieciach najpiękniejszą cnotą, gdy trudy dla rodziców ponoszą z ochotą. -Sofokles


bo-to-jest-w-dzieciach-najpiękniejszą-cnotą-gdy-trudy-dla-rodziców-ponoszą-z-ochotą
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona. -Terry Pratchett


Najpiękniejsza Książka Cytaty: Najpiękniejszą modlitwą jest wypełnienie obowiązku bez oglądania się wstecz ani wprzód. -Maria Kalergi


najpiękniejszą-modlitwą-jest-wypełnienie-obowiązku-bez-oglądania-ę-wstecz-ani-wprzód
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn, jak i skutków -Walter Dirks


wdzięczność-jest-najpiękniejszą-formą-szczęścia-należy-zarówno-do-jego-przyczyn-jak-i-skutków
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Miłość jest najpiękniejszą religią - ktoś, kto kogoś kocha, odda mu wszystko bez modlitwy. -Honore de Balzac


miłość-jest-najpiękniejszą-religią-ktoś-kto-kogoś-kocha-odda-mu-wszystko-bez-modlitwy
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają. -Albert Schweitzer


najpiękniejsza-przyjaźń-istnieje-między-ludźmi-którzy-wiele-od-drugich-oczekują-ale-nigdy-nie-żądają
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie... żądają. -Albert Schweitzer


najpiękniejsza-przyjaźń-istnieje-między-ludźmi-którzy-wiele-od-drugich-oczekują-ale-nigdy-nie-żądają
Najpiękniejsza Książka Cytaty: Nawet najpiękniejsza kobieta może dać tylko to, co ma. Czasem jest lepiej, aby to zachowała dla siebie. -Paul Ambrose Valery


nawet-najpiękniejsza-kobieta-może-dać-tylko-to-co-czasem-jest-lepiej-aby-to-zachowała-dla-siebie