Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty

Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie. -Anonim


najpiękniejsze-kwiaty-człowiek-dostanie-na-swoim-pogrzebie
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Najpiękniejsze kwiaty kiełkują i więdną w ukryciu. -Stefan Pacek


najpiękniejsze-kwiaty-kiełkują-i-więdną-w-ukryciu
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Zarówno najpiękniejsze, jak i najstraszniejsze skłonności ludzkie nie są składnikami utrwalonej biologicznie natury ludzkiej, ale wynikiem tego społecznego procesu, który tworzy człowiek. -Erich Fromm


zarówno-najpiękniejsze-jak-i-najstraszniejsze-skłonnoś-ludzkie-nie-są-składnikami-utrwalonej-biologicznie-natury-ludzkiej-ale-wynikiem-tego
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Kwiaty: Kwiaty mają pstro w głowie. -Antoni Regulski


Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Kwiaty są wysłańcami Boga z innego, doskonałego świata. Są aniołami, aby człowiek całkowicie nie zapomniał co oznacza absolutne piękno. -Zenta Maurina


kwiaty-są-wysłańcami-boga-z-innego-doskonałego-świata-są-aniołami-aby-człowiek-całkowicie-nie-zapomniał-co-oznacza-absolutne-piękno
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Dostanie się w ręce kilku lekarzy grozi śmiercią. -Menander


dostanie-ę-w-rę-kilku-lekarzy-grozi-śmiercią
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie. -Edward Cummings


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna go interesuje, piękna oczarowuje, lecz współczująca go dostanie. -Wictor Hugo


dobra-kobieta-inspiruje-mężczyznę-dowcipna-go-interesuje-piękna-oczarowuje-lecz-współczująca-go-dostanie
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni. -Friedrich Nietzsche


najlepszy-przyjaciel-dostanie-prawdopodobnie-najlepszą-łżonkę-ponieważ-dobre-łżeństwo-opiera-ę-na-talencie-do-przyjaź
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Róże to piękne kwiaty, lecz kłując za­dają ra­ny. Tak cier­pi człowiek który kocha lecz nie jest wza­jem­nie kochany. -Amorek


róże-to piękne-kwiaty-lecz-kłując-za­dają-ra­ny-tak cier­pi-człowiek-który-kocha-lecz-nie jest wza­jem­nie-kochany
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Nie wyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze. -Henryk Ibsen


nie-wyśpiewane-pieś-są-zawsze-najpiękniejsze
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Najpiękniejsze oczy dają najwięcej łez. -Iason Evangelu


najpiękniejsze-oczy-dają-najwięcej-łez
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze. -Albert Einstein


najpiękniejsze-co-jest-na-świecie-to-pogodne-oblicze
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze -Albert Einstein


najpiękniejsze-co-jest-na-świecie-to-pogodne-oblicze
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Obecnie nie można wierzyć temu, co piszą gazety. Nawet prawda, gdy się do nich dostanie, wydaje się podejrzana. -Thomas Jefferson


obecnie-nie-można-wierzyć-temu-co-piszą-gazety-nawet-prawda-gdy-ę-do-nich-dostanie-wydaje-ę-podejrzana
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Cnoty i dziewczęta najpiękniejsze zanim wiedzą, że są piękne. -Anonim


cnoty-i-dziewczę-najpiękniejsze-zanim-wiedzą-że-są-piękne
Najpiękniejsze Kwiaty Człowiek Dostanie Na Cytaty: Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą. -Anonim


nawet-najpiękniejsze-nogi-gdzieś-ę-kończą