Najpotężniejszy Władca Cytaty

Najpotężniejszy Władca Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda


Najpotężniejszy Władca Cytaty: Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tyl­ko-pieniądz-jest władcą-całego-świata
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Tylko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tylko-pieniądz-jest-władcą-całego-świata
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Le­piej być władcą w piek­le, niż służyć w niebiosach. -John Milton


le­piej-być-władcą-w piek­-ż-służyć-w niebiosach
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Gdy władca szanuje obyczaje, łatwo mu ludem kierować. -Konfucjusz


gdy-władca-szanuje-obyczaje-łatwo-mu-ludem-kierować
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Po­nad ludzkim pojęciem czu­wa snów władca... pan na gra­nicy wymiarów. -MAŁA ISLANDKA


po­nad-ludzkim-pojęciem-czu­wa-snów-władca-pan-na gra­nicy-wymiarów
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Dzieje uczą, że najgorszym tyranem jest taki władca, który w jednej osobie jest demonem i durniem. -Henryk Sienkiewicz


dzieje-uczą-że-najgorszym-tyranem-jest-taki-władca-który-w-jednej-osobie-jest-demonem-i-durniem
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Monarchia gubi się, skoro władca mniema, iż więcej okazuje swą potęgę zmieniając porządek, niż trzymając się go. -Montesquieu


monarchia-gubi-ę-skoro-władca-mniema-iż-więcej-okazuje-swą-potęgę-zmieniając-porządek-ż-trzymając-ę-go
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Niech władca umie powiedzieć: nie. Niech obywatel może powiedzieć: nie. -Denis Diderot


niech-władca-umie-powiedzieć-nie-niech-obywatel-może-powiedzieć-nie
Najpotężniejszy Władca Cytaty: Taki władca [w krajach rządzonych despotycznie] ma tyle przywar, iż niebezpiecznym byłoby objawiać w świetle dziennym jego przyrodzoną tępotę. Żyje w ukryciu, nikt nie zna stanu, w jakim się znajduje. Na szczęście ludzie są w owych krajach tacy, iż trzeba jedynie imienia, aby im panować. -Montesquieu


Najpotężniejszy Władca Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści


Najpotężniejszy Władca Cytaty: Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło. -Montesquieu


Najpotężniejszy Władca Cytaty: Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali. -Montesquieu