Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty

Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka


słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja- skrzydła-przy­siada-w duszy-i śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nig­dy-nie us­­-a jej-najsłod­sze-dźwięki-słychać-na­wet
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: W czasie najdłuższego nawet pokoju nie wygłasza się tylu bredni i fałszów, co podczas najkrótszej wojny. -Anonim


w-czasie-najdłuższego-nawet-pokoju-nie-wygłasza-ę-tylu-bredni-i-fałszów-co-podczas-najkrótszej-wojny
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Podczas kazania czy podczas odczytu najlepszy sposób na samotność - to zdrzemnąć się. -Paul Claudel


podczas-kazania-czy-podczas-odczytu-najlepszy-sposób-na-samotność-to-zdrzemnąć-ę
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Wszak serce ludzkie jest chyba najsłodsze z wszystkiego, co słabe. -Selma Lagerlof


wszak-serce-ludzkie-jest-chyba-najsłodsze-z-wszystkiego-co-słabe
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Świat dzisiejszy jest tak urządzony, że nawet przy najlepszej woli otoczenia dokonuje się bezimienna zbrodnia na każdej jednostce. Nikt nie winien i winni są wszyscy. Dzieje się wciąż to samo, co w ścisku podczas pożaru. -Karol Irzykowski


Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Cokolwiek bym podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego. -Hipokrates


Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Głód podczas wojny daje się łatwiej znieść niż podczas pokoju. Łatwiej znieść i łatwiej wytłumaczyć. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


głód-podczas-wojny-daje-ę-łatwiej-znieść-ż-podczas-pokoju-Łatwiej-znieść-i-łatwiej-wytłumaczyć
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Bywają jednak szczęścia trwałe, bo najsłodsze godziny życia zawierają w sobie pierwiastek nieśmiertelny, który zarówno jak kometa, zostawia za sobą długą smugę światła. -Malwina Meysenburg


bywają-jednak-szczęścia-trwałe-bo-najsłodsze-godziny-życia-zawierają-w-sobie-pierwiastek-nieśmiertelny-który-zarówno-jak-kometa-zostawia-za
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Mu­zyka to dźwięki życia, które przys­wa­ja dusza. {3.09.2015}  -watchingmefall


mu­zyka-to dźwięki-życia-które-przys­wa­ja-dusza-3092015 
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Moc cza­ru koi Bar­wy, dźwięki przyrody Ra­dość poranka K.A.Sz. 2015r.07.06. -Cris


moc-cza­ru-koi-bar­wy-dźwięki-przyrody-ra­dość-poranka-kasz-2015r0706
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Kle­piący się w czoło od­naj­dują pus­te dźwięki. 012  -wdech


kle­piący ę-w czoło-od­naj­dują-pus­te-dźwięki-012 
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Nie w każdej muszli słychać morze. -Anonim


nie-w-każdej-muszli-słychać-morze
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. -Krzysztof Kamil Baczyński


Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim


w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: W mo­wie pew­nych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Julian Tuwim


w mo­wie-pew­nych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Najsłodsze Dźwięki Słychać Nawet Podczas Cytaty: Lot osy sa­mot­ni­cy tak bar­dzo wkom­po­nował się w dźwięki par­tit na skrzyp­ce Bacha. -fyrfle


lot-osy-­­­cy-tak-bar­dzo-wkom­po­nował ę-w dźwięki-­tit-na skrzyp­-bacha