Największym Wysiłku Tworzy Cytaty

Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł


to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze. -Helen Keller Adams


tolerancja-jest-największym-darem-umysłu-a-wymaga-takiego-samego-wysiłku-mózgu-co-utrzymanie-równowagi-na-rowerze
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański


bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Człowiek nie jest is­totą, którą tworzy pot­rze­ba, lecz is­totą, którą tworzy pragnienie. -Gaston Bachelard


człowiek-nie jest is­totą-którą-tworzy-pot­rze­ba-lecz-is­totą-którą-tworzy-pragnienie
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Człowiek nie jest istotą, którą tworzy potrzeba, lecz istotą, którą tworzy pragnienie. -Bachelard Gaston


człowiek-nie-jest-istotą-którą-tworzy-potrzeba-lecz-istotą-którą-tworzy-pragnienie
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Tyl­ko niemożli­we jest war­te wysiłku. -Jeanette Winterson


tyl­ko-niemożli­we-jest war­te-wysiłku
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce


dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: De­cyz­ja wy­maga niesłycha­nego wysiłku. -Antoni Kępiński


de­cyz­ja-wy­maga-niesłycha­nego-wysiłku
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Życie bez moralnego wysiłku jest snem. -Lew Tołstoj


Życie-bez-moralnego-wysiłku-jest-snem
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim


szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Sukces to suma niewielkiego wysiłku, powtarzanego z dnia na dzień -Robert Collier


sukces-to-suma-niewielkiego-wysiłku-powtarzanego-z-dnia-na-dzień
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Fanatyzm polega na podwojeniu wysiłku, gdy zapomnieliśmy o celu. -George Santayana


fanatyzm-polega-na-podwojeniu-wysiłku-gdy-zapomnieliśmy-o-celu
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła


szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Wszystko co tradycyjne jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku. -Gertruda Stein


wszystko-co-tradycyjne-jest-łatwe-do-polubienia-i-nie-wymaga-wysiłku
Największym Wysiłku Tworzy Cytaty: Przeważna część wysiłku uczonego żyje jako bezimienny dorobek. -Ludwik Hirszfeld


przeważna-część-wysiłku-uczonego-żyje-jako-bezimienny-dorobek