Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty

Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow


oceniamy-ę-zwykle-na-podstawie-tego-czego-chcielibyśmy-dokonać-ale-inni-oceniają-nas-zgodnie-z-tym-czego-naprawdę-dokonaliśmy
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Nareszcie dokonaliśmy wspaniałego odkrycia w Dolinie; cudowny grobowiec z nietkniętymi pieczęciami; zaczekamy z otwarciem do waszego powrotu; gratulacje. -Anonim


nareszcie-dokonaliśmy-wspaniałego-odkrycia-w-dolinie-cudowny-grobowiec-z-nietkniętymi-pieczęciami-zaczekamy-z-otwarciem-do-waszego-powrotu
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Tyl­ko od nas za­leży, czy będziemy ubożsi o je­den dzień, czy też bo­gat­si o to, cze­go w nim dokonaliśmy. -Agnieszka Lisak


tyl­ko-od nas-za­ży-czy-będziemy-uboż-o ­den-dzień-czy-też-bo­gat­-o to-cze­go-w nim-dokonaliśmy
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy. -Henry Wadsworth Longfellow


oce­niamy ę-zwyk­-na pod­sta­wie-te­go-cze­go-chcieli­byśmy-do­konać-ale-in­-oce­niają-nas-zgod­nie-z tym-cze­go-nap­rawdę
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty:


aby-robić-to-co-dla-ciebie-naprawdę-ważne-musisz-najpierw-wiedzieć-co-jest-dla-ciebie-naprawdę-ważne
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Ludzie wstydliwi są naprawdę godni pożałowania! -Georges Courteline


ludzie-wstydliwi-są-naprawdę-godni-pożałowania
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Naprawdę posiadamy tylko to, co mamy w sobie. -Albert Jacquard


naprawdę-posiadamy-tylko-to-co-mamy-w-sobie
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Naprawdę bezpieczny człowiek nigdy nie grozi. -Anonim


naprawdę-bezpieczny-człowiek-nigdy-nie-grozi
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi. -Hipokrates


szlachetne-cechy-istnieją-naprawdę-u-szlachetnych-ludzi
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą. -José Ortega y Gasset


Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. -Blaise Pascal


drwić-sobie-z-filozofii-znaczy-naprawdę-filozofować
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Meteory: jedyne naprawdę obce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


meteory-jedyne-naprawdę-obce-ciała-na-ziemi
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci. -Pitagoras


naprawdę-poznajemy-człowieka-dopiero-po-jego-śmierci
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim. -Oskar Wilde


człowiek-naprawdę-posiada-tylko-to-co-jest-w-nim
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty:


brak-czasu-jest-tak-naprawdę-brakiem-priorytetów
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Z naprawdę wielkich, posiadamy tylko jednego wroga - czas. -Joseph Conrad


z-naprawdę-wielkich-posiadamy-tylko-jednego-wroga-czas
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę. -Paulo Coelho


skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
Naprawdę Dokonaliśmy Cytaty: Posiadanie przyjaciela czyni nasze życie naprawdę szczęśliwym. -Epikur


posiadanie-przyjaciela-czyni-nasze-życie-naprawdę-szczęśliwym