Naprzód Cytaty

Naprzód Cytaty: Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie. -Trygve Gulbranssen


cokolwiek-człowieka-spotyka-powinien-zawsze-ę-podnieść-i-dążyć-naprzód-wciąż-naprzód-przez-całe-życie
Naprzód Cytaty: Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem. -Klementyna Hoffmanowa


Naprzód Cytaty: Stanęliśmy nad prze­paścią i zro­biliśmy krok naprzód. -Bolesław Bierut


stanęliśmy-nad-prze­paśą-i zro­biliśmy-krok-naprzód
Naprzód Cytaty: Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam. -Johann Wolfgang Goethe


ludzkość-kroczy-stale-naprzód-jednak-człowiek-pozostaje-ten-sam
Naprzód Cytaty: Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu. -Pino Pellegrino


nadzieja-nie-przywiązuje-ę-do-teraźniejszoś-wybiega-naprzód-by-dotrzeć-do-celu
Naprzód Cytaty: Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów. -Anonim


podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
Naprzód Cytaty: Świat idzie naprzód tylko tym, którzy się temu sprzeciwiają. -Johann Wolfgang Goethe


Świat-idzie-naprzód-tylko-tym-którzy-ę-temu-sprzeciwiają
Naprzód Cytaty: Ci, którym świat ucieka w przeciwnym kierunku, myślą, że wciąż idą naprzód -Stanisław Jerzy Lec


ci-którym-świat-ucieka-w-przeciwnym-kierunku-myślą-że-wciąż-idą-naprzód
Naprzód Cytaty: Nie mogłem się doczekać na sukces, więc ruszyłem naprzód bez niego -Jonathan Winters


nie-mogłem-ę-doczekać-na-sukces-więc-ruszyłem-naprzód-bez-niego
Naprzód Cytaty: . . . żyć to przecież znaczy iść naprzód, piąć się w górę, ku doskonałości, i osiągać ją. -Borys Pasternak


żyć-to-przecież-znaczy-iść-naprzód-piąć-ę-w-górę-ku-doskonałoś-i-osiągać-ją
Naprzód Cytaty: Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz. Żyć jednak trzeba naprzód. -Soren Aabye Kierkegaard


Życie-można-zrozumieć-patrząc-nań-tylko-wstecz-Żyć-jednak-trzeba-naprzód
Naprzód Cytaty: Trwanie to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód. -Henri Bergson


trwanie-to-ągły-postęp-przeszłoś-która-wgryza-ę-w-przyszłość-i-nabrzmiewa-idąc-naprzód
Naprzód Cytaty: Ci, którzy nie posuwają naprzód żadnego życia poza swoim własnym, żyją nieciekawie. -Bertold Brecht


ci-którzy-nie-posuwają-naprzód-żadnego-życia-poza-swoim-własnym-żyją-nieciekawie
Naprzód Cytaty: Trwanie - to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się w przyszłość i nabrzmiewa idąc naprzód. -Henri Bergson


trwanie-to-ągły-postęp-przeszłoś-która-wgryza-ę-w-przyszłość-i-nabrzmiewa-idąc-naprzód
Naprzód Cytaty: Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód. -Anatol France (François Anatole Thibault)


mi­mo-wszys­tkich-wy­łków-królów-mi­nis­trów-i fi­lozofów-świat-idzie-jed­nak-naprzód
Naprzód Cytaty: By cnotą grzech zwalczać, naprzód trzeba zgrzeszyć: samochód musi jechać, by móc używać hamulców. -Krecia Pataczkówna


by-cnotą-grzech-zwalczać-naprzód-trzeba-zgrzeszyć-samochód-musi-jechać-by-móc-używać-hamulców
Naprzód Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
Naprzód Cytaty: Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód. -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód