Nas I łączy Cytaty

Nas I łączy Cytaty: To nic, że dzieli Nas od­ległość, ważne, że łączy Nas miłość. -Riot


to nic-że dzieli-nas-od­ległość-ważne-że łączy-nas-miłość
Nas I łączy Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern


Nas I łączy Cytaty: wiem, że tak wiele nas różni, ale wiesz co jest naj­piękniej­sze? że jeszcze więcej nas łączy. -szaralalka


wiem-że tak-wiele-nas-róż-ale-wiesz-co jest naj­piękniej­sze-że jeszcze-więcej-nas-łączy
Nas I łączy Cytaty: To co jest nam wspólne. To co nas łączy, to co jest wielkie, to co jest nieograniczone - jest Prawdziwe. Natomiast to wszystko co nas różni i nas dzieli, czyli rozmaite sposoby wyrazu, różne style, kolory skóry, charaktery, temperamenty, płeć - to są rzeczy pozorne. Tak naprawdę jesteśmy jednością! -Tomek Lipiński


Nas I łączy Cytaty: Łączy nas sza­cunek ucznia do pro­feso­ra. To ja jes­tem sław­ny, ale to ona nau­czyła mnie wszystkiego. (o Yoko)  -John Lennon


Łączy-nas-sza­cunek-ucznia-do pro­feso­ra-to ja jes­tem-sław­ny-ale-to ona-nau­czyła-mnie-wszystkiego-o-yoko 
Nas I łączy Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poz­na­je się ludzi, z który­mi nic nas nie łączy prócz pięniędzy. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Nas I łączy Cytaty: Im więcej ma się pieniędzy, tym więcej poznaje się ludzi, z którymi nic nas nie łączy prócz pieniędzy. -Tennessee Williams


im-więcej-ę-pieniędzy-tym-więcej-poznaje-ę-ludzi-z-którymi-nic-nas-nie-łączy-prócz-pieniędzy
Nas I łączy Cytaty: twój błękit prze­nika mnie tak dogłębnie widzisz całą mą nagość mo­je pragnienia czu­je wil­goć w mym łonie słów nie używam oczy po­wiedzą ci wszystko zbliżasz się i jesteś jesteś we mnie wiesz, że pragnę te­go, mówią to mo­je oczy ten moment nasze spełnienie łączy nas już na zawsze  -Pisz


Nas I łączy Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas I łączy Cytaty: Jest nas wielu, ta­kich samych, łączy­my się w pary, dos­ko­nałe liczebnie. Gdy pot­rze­ba nas więcej, jes­teśmy co­raz lepsi w wyt­warza­niu fuzji, naszych na­gich ciał. Zmecha­nizo­wani technologią, pniemy się ku górze, szczy­tując obficie, we wszys­tkich kierunkach. Gdziekol­wiek pójdziemy, będziemy tam razem, nierozłączni jak pierwiastki, te­go sa­mego atomu. Miłości nie zaznamy, bo uczuć nie mamy, lecz wyt­rwa­my razem, by tworzyć historie. Potężne­go państwa, które się rozrasta, dzięki naszej woli i niez­wykłej płodności. -Apostrof


Nas I łączy Cytaty: Ag­resja łączy się z autoagresją. -Antoni Kępiński


Nas I łączy Cytaty: Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. -Aldona Różanek


miłość-łączy-serca-a-przyjaźń-umysły
Nas I łączy Cytaty: Grób łączy wszys­tkich nieszczęśliwych. -Horacy


grób-łączy-wszys­tkich-nieszczęśliwych
Nas I łączy Cytaty: •


Nas I łączy Cytaty: Samotność łączy tych, których zbiorowisko rozdziela. -Albert Camus


samotność-łączy-tych-których-zbiorowisko-rozdziela
Nas I łączy Cytaty: Miłość łączy ser­ca, a przy­jaźń umysły. -Aldona Różanek


miłość-łączy-ser­ca-a przy­jaźń-umysły
Nas I łączy Cytaty: Sa­mot­ność łączy ciała, a dusze cierpienie. -Jan Twardowski


sa­­ność-łączy-ciała-a dusze-cierpienie
Nas I łączy Cytaty: Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA. -Krio


z rodziną-łączy-mnie-­dynie-łańcuch-dna