Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty

Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał. -Ambrose Gwinett Bierce


wyborca-ktoś-kto-cieszy-ę-z-świętego-przywileju-prawa-oddania-swego-głosu-na-kogoś-kogo-ktoś-inny-dla-niego-wybrał
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Zaw­sze miło jest wie­dzieć, że ktoś ma gorzej od nas. Ktoś prze­cież mu­si być tyłkiem te­go świata. -Terry Pratchett


zaw­sze-miło-jest wie­dzieć-że ktoś- gorzej-od nas-ktoś prze­cież-mu­-być-tyłkiem-te­go-świata
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? -Dale Carnegie


czy-jest-ktoś-kogo-chciałbyś-zmienić-Świetnie-jestem-za-ale-dlaczego-nie-zaczniesz-od-siebie
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy. -Seneka


nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-ten-kogo-dręczy-myśl-że-ktoś-inny-jest-od-niego-szczęśliwszy
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Czy jest ktoś, kogo chciałbyś zmienić, poinstruować, ulepszyć? Świetnie! Jestem za! Ale dlaczego nie zaczniesz od siebie? -Dale Carnegie


czy-jest-ktoś-kogo-chciałbyś-zmienić-poinstruować-ulepszyć-Świetnie-jestem-za-ale-dlaczego-nie-zaczniesz-od-siebie
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Nikt z nas nie jest nieis­tniejącym by­tem, zaw­sze znaj­dzie się ktoś kto o nas wie. -NightHuntress


nikt-z nas-nie jest nieis­tniejącym-by­tem-zaw­sze-znaj­dzie ę-ktoś-kto-o nas-wie
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Miłość jest w każdym z nas, ale ożywić ją może ten, kogo kochamy. -Oldrich Fiser


miłość-jest-w-każdym-z-nas-ale-ożywić-ją-może-ten-kogo-kochamy
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Miłość to ktoś, z kim się chcesz zestarzeć, bez kogo nie możesz żyć. -Erich Maria Remarque


miłość-to-ktoś-z-kim-ę-chcesz-zestarzeć-bez-kogo-nie-możesz-żyć
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Gdy ktoś kogo wielce podziwiasz i szanujesz, zdaje się być pogrążony w głębokich myślach, prawdopodobnie myśli o obiedzie. -Anonim


gdy-ktoś-kogo-wielce-podziwiasz-i-szanujesz-zdaje-ę-być-pogrążony-w-głębokich-myślach-prawdopodobnie-myśli-o-obiedzie
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć:


przyjaciel-to-ktoś-do-kogo-możesz-zadzwonić-o-trzeciej-w-nocy-i-powiedzieć-jestem-w-więzieniu-w-meksyku-a-on-odpowiada-nie-przejmuj-ę-zaraz
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Miłość jest nieodpartym pragnieniem, by ktoś nas nieodparcie pragnął. -Allen Ginsberg


miłość-jest-nieodpartym-pragnieniem-by-ktoś-nas-nieodparcie-pragnął
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Znajomy to ktoś, kogo znamy dostatecznie, aby od niego pożyczać pieniądze, ale zbyt mało, żeby jemu je pożyczać. -Ambrose Gwinett Bierce


znajomy-to-ktoś-kogo-znamy-dostatecznie-aby-od-niego-pożyczać-pieniądze-ale-zbyt-ło-żeby-jemu-pożyczać
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: A jeśli od­chodzić, to tyl­ko wte­dy gdy jest ktoś kto Nas zatrzyma. -respirer


a śli-od­chodzić-to tyl­ko-wte­dy-gdy-jest ktoś-kto-nas-zatrzyma
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann


nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki


czy-ktoś-mógłby-mi-wyjaść-dla-kogo-właściwie-są-wywieszki-psom-wstęp-wzbroniony-nie-dotyczy-psów-przewodników-dla-psa-czy-niewidomego
Nas Jest Ktoś Kogo Cytaty: Żona to ktoś, kogo pragniesz mieć przy sobie, gdy znajdujesz się na sali intensywnej terapii. Może dlatego ludzie się żenią, że nadchodzi w życiu czas, kiedy wiesz, że nie jesteś sam. -Kirk Douglas


Żona-to-ktoś-kogo-pragniesz-mieć-przy-sobie-gdy-znajdujesz-ę-na-sali-intensywnej-terapii-może-dlatego-ludzie-ę-żenią-że-nadchodzi-w-życiu