Nas Nie widział Cytaty

Nas Nie widział Cytaty: Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy. -William Bolitho


dwóch-ludzi-wyglądało-przez-więzienne-kraty-jeden-widział-błoto-drugi-widział-gwiazdy
Nas Nie widział Cytaty: Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty; Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy. -William Bolitho


dwóch-ludzi-wyglądało-przez-więzienne-kraty-jeden-widział-błoto-drugi-widział-gwiazdy
Nas Nie widział Cytaty: Za ok­na­mi noc. Cisza, ciem­ność i chłód. Noc ma w so­bie coś ta­jem­nicze­go. Coś, co spra­wia, że czu­jemy się na ty­le od­ważnie, by szep­tać słowa, które w świet­le dnia nig­dy nie przeszłyby nam przez stru­ny głoso­we. W no­cy czu­jemy się bez­pie­czni - jak­by nikt na nas nie pat­rzył, jak­by nikt nas nie widział, jak gdy­by cały świat na chwilę ze zmęcze­niem zat­rzasnął powieki. -littlemess


Nas Nie widział Cytaty: Naj­le­piej by było, gdy­bym nie miała wyglądu. Jak czar­noksiężnik z krainy Oz. Każdy go widział inaczej, każdy go widział jak chciał. My też pat­rzy­my na in­nych przez pryz­mat se­tek, mi­lionów rzeczy, wspom­nień, przeżyć, przy­piętych łatek. Cza­sami łat­ki przesłaniają osoby. Dob­rze jest mi ja­ko ob­serwa­toro­wi, a do te­go nie pot­rze­ba wyglądu. -kitsh


Nas Nie widział Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas Nie widział Cytaty: Kto nie widział ołtarza, i piecu się kłania. -Samuel Adalberg


kto-nie widział-ołtarza-i piecu ę-kłania
Nas Nie widział Cytaty: Pisz, coś widział: poczciwość prawdy się nie lęka! -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczciwość-prawdy-ę-nie-lęka
Nas Nie widział Cytaty: Malarz nie maluje tego, co widział, lecz to, co ludzie będą oglądali. -Paul Ambroise Valery


malarz-nie-maluje-tego-co-widział-lecz-to-co-ludzie-będą-oglądali
Nas Nie widział Cytaty: Cnot­li­wa ko­bieta nie go­ni za mężem, bo kto widział, by pułap­ka go­niła mysz?  -Julian Tuwim


cnot­li­wa-ko­bieta-nie go­-za mężem-bo kto-widział-by pułap­ka-go­ła-mysz 
Nas Nie widział Cytaty: Pisz, coś widział: poczci­wość praw­dy się nie lęka!  -Ignacy Krasicki


pisz-coś-widział-poczci­wość-praw­dy ę-nie lęka 
Nas Nie widział Cytaty: Kto prze­widział przyszłe nie­szczęścia, poz­ba­wił siły obecne. -Cyceron


kto-prze­widział-przyszłe-nie­szczęścia-poz­ba­wił-ły-obecne
Nas Nie widział Cytaty: Cnotliwa kobieta nie goni za mężem, bo kto widział, by pułapka goniła mysz? -Julian Tuwim


cnotliwa-kobieta-nie-goni-za-mężem-bo-kto-widział-by-pułapka-goniła-mysz
Nas Nie widział Cytaty: Kobieta nie goni za mężczyzną, bo kto kiedy widział, żeby pułapka goniła mysz. -Julian Tuwim


kobieta-nie-goni-za-mężczyzną-bo-kto-kiedy-widział-żeby-pułapka-goniła-mysz
Nas Nie widział Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Nas Nie widział Cytaty: Cnotliwa dziewczyna nigdy nie lata za chłopcem. Czy to kto widział, żeby pułapka goniła mysz? -Julian Tuwim


cnotliwa-dziewczyna-nigdy-nie-lata-za-chłopcem-czy-to-kto-widział-żeby-pułapka-goniła-mysz
Nas Nie widział Cytaty: Czy kto widział, żeby się glista załamywała? -Anonim


czy-kto-widział-żeby-ę-glista-załamywała
Nas Nie widział Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Nas Nie widział Cytaty: Ideał da­ny jest człowieko­wi po to, aby wy­raźniej widział swą nieudolność. -Mikołaj Gogol


ideał-da­ny-jest człowieko­wi-po to-aby wy­raźniej-widział-swą-nieudolność