Nas Tak Cytaty

Nas Tak Cytaty: Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością. -Urszula Kozioł


nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
Nas Tak Cytaty: Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. -Zofia Kucówna


miłość-jak-i-szczęście-nie-jest-to-coś-co-przychodzi-z-zewnątrz-one-są-w-nas-one-tkwią-w-nas-i-tylko-od-nas-zależy-czy-w-sprzyjających
Nas Tak Cytaty: ludzie są tak up­rzej­mi gdy coś od nas chcą.... -Ciarka


ludzie-są tak-up­rzej­mi-gdy-coś-od nas-chcą
Nas Tak Cytaty: A nic nie jest tak jałowe i pozbawione życia, nic nie jest tak bezczelnie kłamliwe i destruktywne jak mdłe uśmiechy z plakatów i bezmyślne zadowolenie tygodników, które zapewniają nas, że jesteśmy bezgranicznie szczęśliwi. -Erich Fromm


Nas Tak Cytaty: Jak słod­ki głos W ciszy Tak przyszła do nas miłość. -AnDree


jak-słod­ki-głos-w-ciszy-tak-przyszła-do nas-miłość
Nas Tak Cytaty: Artyści na ogół tak myślą o nas, jak my o ich dziełach. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Nas Tak Cytaty: U nas nieraz tak by­wa, że im co mniej święte, tym więcej poświęcone. -Maria Dąbrowska


u nas-nieraz-tak-by­wa-że im co mniej-święte-tym-więcej-poświęcone
Nas Tak Cytaty: Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów. -płonąca


Nas Tak Cytaty: Śmierć jest tak blisko nas, że stale żyjemy w jej cieniu. -Geiler van Kaysersberg


Śmierć-jest-tak-blisko-nas-że-stale-żyjemy-w-jej-cieniu
Nas Tak Cytaty: Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Nas Tak Cytaty: Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół. -Duch_Sumienia


czy­ć-współczes­ne-książki- książki-o współczes­noś-to-tak-jak­by-nie mieć-życia-lub mieć-tak-nud­ne-że nic-nas
Nas Tak Cytaty: Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści


Nas Tak Cytaty: Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno:


Nas Tak Cytaty: Nic nas tak bardzo nie okłamuje jak nasz własny osąd. -Leonardo da Vinci


nic-nas-tak-bardzo-nie-okłamuje-jak-nasz-własny-osąd
Nas Tak Cytaty: Nasze uczynki określają nas samych, tak samo jak my decydujemy o nich. -George Eliot


nasze-uczynki-określają-nas-samych-tak-samo-jak-my-decydujemy-o-nich
Nas Tak Cytaty: Każdy jest piękny na swój sposób...tak jak stworzył nas Bóg. -Charlotte22


każdy-jest piękny-na swój-sposóbtak-jak stworzył-nas-bóg
Nas Tak Cytaty: Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci... -Ewelinka


Nas Tak Cytaty: Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann


nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych