Nas Zupełnie Cytaty

Nas Zupełnie Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
Nas Zupełnie Cytaty: Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota. -Władysław Walenty Fedorowicz


nie-nic-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-złego-zawsze-tylko-lepsza-lub-gorsza-miernota
Nas Zupełnie Cytaty: Potrafimy być zawsze mili dla ludzi, którzy nas zupełnie nie obchodzą. -Oscar Wilde


potrafimy-być-zawsze-mili-dla-ludzi-którzy-nas-zupełnie-nie-obchodzą
Nas Zupełnie Cytaty: Bez prostoty nie ma nic ani zupełnie dobrego, ani zupełnie prawdziwego. -Klementyna Hoffmanowa


bez-prostoty-nie-nic-ani-zupełnie-dobrego-ani-zupełnie-prawdziwego
Nas Zupełnie Cytaty: Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze. -Henryk Elzenberg


Nas Zupełnie Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas Zupełnie Cytaty: Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas. -Paul Geraldy


gdy-nas-kochają-to-naprawdę-nie-nas-ale-gdy-mają-nas-dość-to-na-pewno-nas
Nas Zupełnie Cytaty: To był zupełnie mały złodziejaszek: kieszonkowy. -Joanna Wilińska


to-był-zupełnie-ły-złodziejaszek-kieszonkowy
Nas Zupełnie Cytaty: Wadą antyków jest ich zupełnie nowoczesna cena. -Janina Ipohorska


wadą-antyków-jest-ich-zupełnie-nowoczesna-cena
Nas Zupełnie Cytaty: Prawdą jest zupełnie ta, która wytrzymuje krytykę moralnych następstw. -Cyprian Kamil Norwid


prawdą-jest-zupełnie-która-wytrzymuje-krytykę-moralnych-następstw
Nas Zupełnie Cytaty: Nic łatwiejszego jak spisywać wspomnienia, które zupełnie wyleciały z pamięci. -Charles Chaplin


nic-łatwiejszego-jak-spisywać-wspomnienia-które-zupełnie-wyleciały-z-pamię
Nas Zupełnie Cytaty: Zupełnie nie rozumiemy ruin do dnia, w którym się nimi stajemy. -Heinrich Heine


zupełnie-nie-rozumiemy-ruin-do-dnia-w-którym-ę-nimi-stajemy
Nas Zupełnie Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Nas Zupełnie Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
Nas Zupełnie Cytaty: Ot­worzyłam oczy. Gorzki świt nas­ta­je. Le­niwie prze­ciągam się w łóżku. Wstaję. Idę. Patrzę. Zno­wu zim­na kawa. Brak mo­tywac­ji na za­parze­nie kolejnej. Niechęć do za­pachu chleba. Ster­ta kar­tek zdo­bi biurko. Nie zro­biłam nic. Wychodzę. Za­mykam drzwi. Trzask. Coś pękło. Wy­lała się pew­ność siebie. Idę pus­ta zupełnie. Wiat­rem po­wieje, nie wrócę. Prze­rażona ha­nieb­nie. Od­dajcie mi prawą nogę. -zielarka1


Nas Zupełnie Cytaty: To zupełnie naturalne, że władza robotnicza i chłopska zabija swoich wrogów jak wszy. -Maksym Gorki


to-zupełnie-naturalne-że-władza-robotnicza-i-chłopska-zabija-swoich-wrogów-jak-wszy
Nas Zupełnie Cytaty: Moralizowanie i moralność to zupełnie inne rzeczy, i zawsze dotyczą całkowicie innych ludzi. -Don Herold


moralizowanie-i-moralność-to-zupełnie-inne-rzeczy-i-zawsze-dotyczą-całkowicie-innych-ludzi
Nas Zupełnie Cytaty: Kiedy ma się paskudną gębę, narzekanie na lustro jest zajęciem zupełnie jałowym. -Jan Vianney Św


kiedy-ę-paskudną-gębę-narzekanie-na-lustro-jest-zajęciem-zupełnie-jałowym