Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty

Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: przyjdź i nas­trój mnie czysto głośno amplifikatornią jes­tem dziś ja włącz wyłącz roz­strój mnie  -dooorotis


przyjdź-i-nas­trój-mnie-czysto-głośno-amplifikatornią-jes­tem-dziś-ja-włącz-wyłącz-roz­strój-mnie 
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Niena­widzisz mnie za manipulacje. Po­wiesiłabyś mnie na suchej gałęzi. Za grę słów. Za nas­trój w głowie. Za to, że jestem. Za to, że mnie nie ma?  -Theo Valenty


niena­widzisz-mnie-za manipulacje-po­wiesiłabyś-mnie-na suchej-gałęzi-za-grę-słów-za-nas­trój-w głowie-za-to-że jestem-za-to
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nas­trój bar­dziej ra­dos­ny, gdy bliżej do wiosny. -Bujak Bogusław


nas­trój-bar­dziej-ra­­ny-gdy-bliżej-do wiosny
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie. -Jean Piaget


Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Jest tak wiele rzeczy które niesa­mowi­cie pop­ra­wiają nas­trój, mu­simy się tyl­ko bar­dziej szczegółowo przyj­rzeć światu. -daniello


jest-tak-wiele-rzeczy-które-niesa­mowi­cie-pop­ra­wiają-nas­trój-mu­simy ę-tyl­ko-bar­dziej-szczegółowo-przyj­rzeć-światu
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Są myśli, słowa nawet, które trzeba koniecznie głośno wypowiedzieć, aby nas straszyć przestały. -Wacław Berent


są-myśli-słowa-nawet-które-trzeba-koniecznie-głośno-wypowiedzieć-aby-nas-straszyć-przestały
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Są myśli, słowa na­wet, które trze­ba ko­nie­cznie głośno wy­powie­dzieć, aby nas straszyć przestały. -Wacław Berent


są myśli-słowa-na­wet-które-trze­ba-ko­nie­cznie-głośno-wy­powie­dzieć-aby nas-straszyć-przestały
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Krzycząc głośno: `W ta­kim ra­zie odejdź,nie pot­rze­buje Cię ! `  .. głucho wołam, abyś mnie nie zos­ta­wiał sa­mej. Wte­dy pragnę tyl­ko te­go abyś mnie czu­le po­całował, za­tonął w moich przes­traszo­nych oczach i od­garnął kos­myk ka­kaowych, kręco­nych włosów z mych różanych policzków. -bluecaffe


Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Geniusz bez teki to nasz czysto nadwiślański płód. -Henryk Sienkiewicz


geniusz-bez-teki-to-nasz-czysto-nadwiśński-płód
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: mi­mowol­nie prze­mil­cza­ne pot­wier­dzo­ne skinieniem jak deszcz kwilący ska­zu­je się na brak słońca li przet­rzeć ho­ry­zont no­wym pla­nem na jutro bo cze­ka­nie końca to jak przy­tak­nięcie porażce nas­trój się na życie!  -Papużka


Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie. -Albert Einstein


czysto-logiczne-rozumowanie-nie-da-nam-żadnej-wiedzy-o-realnym-świecie
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Zaz­wyczaj zły nas­trój przeżywają ludzie bar­dzo am­bitni, bo oni nie znają końca, ciągle zas­ta­nawiają się co ro­bić by być jeszcze lep­szym, jed­nak prędzej czy później zdają so­bię sprawę ze swoich ludzkich og­ra­niczeń. Ich ból porówny­wal­ny jest do bólu Syzyfa. -daniello


Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. -Tadeusz Różewicz


dzieciństwo-jest-jak-zatarte-oblicze-na-złotej-monecie-która-dźwięczy-czysto
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier


nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Łat­wiej zmienić us­trój, trud­niej od­mienić człowieka. -Stefan Wyszyński


Łat­wiej-zmienić-us­trój-trud­niej-od­mienić-człowieka
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Każdy żywy us­trój stwarza swój porządek kosztem porządku otoczenia. -Antoni Kępiński


każdy-żywy-us­trój-stwarza-swój-porządek-kosztem-porządku-otoczenia
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: Kochać czysto, to zgodzić się na dystans, to czcić dystans między sobą i istotą kochaną. -Simone Weil


kochać-czysto-to-zgodzić-ę-na-dystans-to-czcić-dystans-między-sobą-i-istotą-kochaną
Nas­trój Mnie Czysto Głośno Amplifikatornią Cytaty: we mnie zachód słońca za­tapiasz się by nie wypłynąć ciągniesz mnie głębiej ku rozkoszy wstrzy­muje­my oddech gdy pełnia nas spełnia  -Deszcz


we mnie-zachód-słońca-za­tapiasz ę-by nie wypłynąć-ągniesz-mnie-głębiej-ku-rozkoszy-wstrzy­muje­my-oddech-gdy-pełnia-nas-spełnia