Nas­tro­je Mas Cytaty

Nas­tro­je Mas Cytaty: Na­leży umieć bezbłędnie ok­reślić, ja­kie są w od­niesieniu do da­nej kwes­tii, w da­nej chwi­li nas­tro­je mas, ja­kie są ich rzeczy­wis­te dążenia; pot­rze­by i myśli. -Włodzimierz Lenin


Nas­tro­je Mas Cytaty: Nas­tro­je zmien­ne jak u ko­biety w ok­re­sie menopauzy. -kitsh


nas­tro­-zmien­ne-jak u ko­biety-w ok­re­sie-menopauzy
Nas­tro­je Mas Cytaty: Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem. -nxa


Nas­tro­je Mas Cytaty: Spra­wię, że poczu­jesz bo­les­ne piękno dziec­ka, zwierzęcą żądzę do­ras­tające­go chłop­ca i sa­mobójcze nas­tro­je nas­to­lat­ki. A po­tem (to będzie chy­ba naj­trud­niej­sze) ukażę ci, jak czas zmienia mężczyznę i ko­bietę, ich ciała i umysły. -Mario Puzo


Nas­tro­je Mas Cytaty: wy­tycza brwiami cięciwę wzrok oddany nas­tro­jem oczu pochłoną struny ko­biecej wiolonczeli da­rem­ne słowa  -Smurf007


wy­tycza-brwiami-ęciwę-wzrok-oddany-nas­tro­jem-oczu-pochłoną-struny-ko­biecej-wiolonczeli-da­rem­ne-słowa 
Nas­tro­je Mas Cytaty: Más gente significa mayor riqueza de ideas, más entusiasmo y más energía. -Mao Zedong


más-gente-significa-mayor-riqueza-de-ideas-más-entusiasmo-y-más-energía
Nas­tro­je Mas Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer


w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
Nas­tro­je Mas Cytaty: No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. -Stefan Zweig


no-basta-con-pensar-muerte-sino-se-debe-tenerla-siempre-delante-entonces-vida-se-hace-más-solemne-más-importante-más-fecunda-y-alegre
Nas­tro­je Mas Cytaty: Słowo, to nieza­rejes­tro­wana broń pal­na. Nie raz je­den z nas palnął jakąś głupotę. Ze słowem, jak z każdą bro­nią, trze­ba ostrożnie. -szajbuss


słowo-to nieza­rejes­tro­wana-broń-pal­na-nie raz-­den-z nas-palnął-jakąś-głupotę-ze słowem-jak z każdą-bro­ą-trze­ba
Nas­tro­je Mas Cytaty: Los comunistas deben ser los más perspicaces, los más dispuestos a sacrificarse, los más firmes y los más capaces de apreciar las situaciones sin ideas preconcebidas; tienen que apoyarse en la mayoría de las masas y conquistar su apoyo. -Mao Zedong


Nas­tro­je Mas Cytaty: Po­pat­rzyłam w lus­tro...Nie chciałam te­go widzieć, krop­le łez spływające po po­liczkach tyl­ko uświado­miły mi moją żałość. To, jak trud­no do­konać dob­re­go wy­boru, wy­boru, który uszczęśli­wi nas obo­je. Który będzie w sta­nie zat­rzy­mać tą niepos­kro­mioną roz­pacz, usu­nie ścianę nas dzielącą.. -Ayu


Nas­tro­je Mas Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em


dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Nas­tro­je Mas Cytaty: Cuanto más se envejece más se parece la tarta de cumpleaños a un desfile de antorchas. -Katherine Hepburn


cuanto-más-se-envejece-más-se-parece-tarta-de-cumpleaños-a-un-desfile-de-antorchas
Nas­tro­je Mas Cytaty: La felicidad es un artículo maravilloso: cuanto más se da, más le queda a uno. -Blaise Pascal


la-felicidad-es-un-artículo-maravilloso-cuanto-más-se-da-más-queda-a-uno
Nas­tro­je Mas Cytaty: Cuanto más conservadoras son las ideas, más revolucionarios los discursos. -Oscar Wilde


cuanto-más-conservadoras-las-ideas-más-revolucionarios-los-discursos
Nas­tro­je Mas Cytaty: Existen más locos que sabios; y en el sabio hay siempre más locura que sabiduría. -Chamfort


existen-más-locos-sabios-y-el-sabio-hay-siempre-más-locura-sabiduría
Nas­tro­je Mas Cytaty: El amor gusta más que el matrimonio, porque las novelas gustan más que la historia. -Chamfort


el-amor-gusta-más-el-matrimonio-porque-las-novelas-gustan-más-historia
Nas­tro­je Mas Cytaty: La esperanza de que mañana seamos más ricos ¿compensa la impotencia de ser hoy más pobres? -Anónimo


la-esperanza-de-ñana-seamos-más-ricos-compensa-impotencia-de-ser-hoy-más-pobres