Nasz Charakter Cytaty

Nasz Charakter Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Nasz Charakter Cytaty: Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi. -H. Jackson Brown


nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
Nasz Charakter Cytaty: Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden


dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie
Nasz Charakter Cytaty: W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76


w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
Nasz Charakter Cytaty: Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci. -Nicholas de Chamfort


co to jest kochan­ka-ko­bieta-przy-której za­pomi­nasz-o tym-co umiesz-na pa­mięć-to jest za­pomi­nasz-o wa­dach-jej-pł
Nasz Charakter Cytaty: Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne? -John Ruskin


Nasz Charakter Cytaty: Polityka psuje charakter. -Eugen Sierke


Nasz Charakter Cytaty: Po­lity­ka psu­je charakter. -Eugen Sierke


Nasz Charakter Cytaty: Prawda ma charakter bezwzględny. -Kartezjusz


Nasz Charakter Cytaty: Ostry język, lichy charakter. -Blaise Pascal


Nasz Charakter Cytaty: Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


charakter-człowieka-jest-jego-przeznaczeniem
Nasz Charakter Cytaty: Źle jest mieć zbyt dobry charakter. -Anonim


Ź-jest-mieć-zbyt-dobry-charakter
Nasz Charakter Cytaty: Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo. -Paul Claudel


charakter-zjawisko-rzadziej-spotykane-ż-bohaterstwo
Nasz Charakter Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe


Nasz Charakter Cytaty: Niewiadoma w kondycji bezwolności posiada charakter krańcowo niewiadomy. -Jerzy Andrzejewski


niewiadoma-w-kondycji-bezwolnoś-posiada-charakter-krańcowo-niewiadomy
Nasz Charakter Cytaty: Wiek, charakter, elegancję, dowcip - wszystko to tworzą kobiety. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


Nasz Charakter Cytaty: Charakter człowieka najlepiej się ujawnia w chwilach podniecenia. -C. E. Weigall


charakter-człowieka-najlepiej-ę-ujawnia-w-chwilach-podniecenia
Nasz Charakter Cytaty: - Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest