Nasza Miłość Trwa Cytaty

Nasza Miłość Trwa Cytaty: Miłość prawdziwa Miłość jedyna Uśmiech Twój pełen na­de mną zachwytu... Spoj­rze­nie Twoje gwiaz­dy nieba me­go - oczy Twe... Świat mój cały bezpieczny zam­knięty w szepcie i Twoich hoj­nych czułością ramionach... Miłość nasza Grzech ludzki Zaz­drość wszys­tkich bogów, Miłość nasza Jedyna, aż do grobu, Miłość nasza sple­cione w uścis­ku dłonie, Miłość nasza na ludzkie ZAWSZE i dzień dłużej... -Uśmiechnięta Anielica


Nasza Miłość Trwa Cytaty: Nasza dusza jest tak wielką, jak nasza miłość. -Ernst Kuhnel


nasza-dusza-jest-tak-wielką-jak-nasza-miłość
Nasza Miłość Trwa Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G


Nasza Miłość Trwa Cytaty: Niech nas marności świata swoją śmiercią straszą - nasza miłość przeżyje życie i śmierć naszą. -Edmund Spenser


niech-nas-marnoś-świata-swoją-śmiercią-straszą-nasza-miłość-przeżyje-życie-i-śmierć-naszą
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Miłość istniała przedtem i istnieć będzie zawsze. Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają. -Paulo Coelho


miłość-istniała-przedtem-i-istnieć-będzie-zawsze-miłość-trwa-wiecznie-to-tylko-ludzie-ę-zmieniają
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Znów zaczy­na się nasza bez­sensow­na gra pełne niedomówień. Ty uda­jesz, że wszys­tko jest dob­rze, ja udaję, że Ci wierzę.Stawką jest nasza miłość, większa niż życie... -Riot


znów-zaczy­na ę-nasza-bez­sensow­na-gra-pełne-niedomówień-ty uda­jesz-że wszys­tko-jest dob­rze-ja udaję-że ci wierzęstawką
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Kiedyś porównałeś miłość do gwiazd na niebie, które święcą nies­kończo­nym blas­kiem. Nasza miłość właśnie spadła.. -Riot


kiedyś-porównałeś-miłość-do gwiazd-na niebie-które-święcą-nies­kończo­nym-blas­kiem-nasza miłość-właśnie-spadła
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Miłość tym się różni od kwiatów, że trwa wiecznie. -Erich Pieniek


miłość-tym-ę-róż-od-kwiatów-że-trwa-wiecznie
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. -Brigitte Bardot


każda-miłość-trwa-tak-długo-na-ile-zasługuje
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje. -Brigitte Bardot


każda-miłość-trwa-tak-długo-na ile-zasługuje
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Ludzie mówią - 


ludzie-mówią- czas-to pieniądz-ja mówię-inaczej- czas-to miłość-pieniądz jest zni­komy-a miłość-trwa
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Ze wszystkich rzeczy wiecznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier


ze-wszystkich-rzeczy-wiecznych-miłość-jest-tą-która-trwa-najkrócej
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Miłość jest cudowna. Ale u jednego z dwojga zawsze trwa za długo. -Erich Maria Remarque


miłość-jest-cudowna-ale-u-jednego-z-dwojga-zawsze-trwa-za-długo
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Ze wszys­tkich rzeczy wie­cznych - miłość jest tą, która trwa najkrócej. -Molier


ze wszys­tkich-rzeczy-wie­cznych- miłość-jest tą-która-trwa-najkrócej
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Jeśli miłość trwa, to dlatego, że coś w nas jeszcze się nie spełniło. -Safona


jeśli-miłość-trwa-to-dlatego-że-coś-w-nas-jeszcze-ę-nie-spełło
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje. -Tadeusz Markowski


miłość-to pro­-roz­wi­ja ę-długo-trwa-krótko-i nad­spodziewa­nie-szyb­ko-ustaje
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Czułość to, nie zaś piękność kobiet zasługuje na naszą miłość. -Anonim


czułość-to-nie-zaś-piękność-kobiet-zasługuje-na-naszą-miłość
Nasza Miłość Trwa Cytaty: Za­bie­rzcie miłość,a nasza ziemia sta­nie się grobem. -Robert Browning


za­bie­rzcie-miłośća-nasza-ziemia-sta­nie ę-grobem