Naszych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Naszych Cytaty: nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud  -Maverick123
Naszych Cytaty: Kpimy z kiczów naszych rodziców, wyśmiewamy kicze naszych dziadków i podziwiamy kicze naszych pradziadków. -Harold Nicholson
kpimy-z-kiczów-naszych-rodziców-wyśmiewamy-kicze-naszych-dziadków-i-podziwiamy-kicze-naszych-pradziadków
Naszych Cytaty: Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności. -Andrew Marvell
miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś
Naszych Cytaty: Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie. -Gilbert Keith Chesterton
bib­lia-na­kazu­-nam-kochać-zarówno-naszych-bliźnich-jak i naszych-wrogów-praw­do­podob­nie dla­tego-po­nieważ-z re­guły
Naszych Cytaty: Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół. -Martin Luther King
na końcu-będziemy-pa­mięć-nie słowa-naszych-wrogów-ale-mil­cze­nie-naszych-przyjaciół
Naszych Cytaty: Możemy żyć bez naszych przy­jaciół, lecz nie bez naszych sąsiadów. -Thomas Fuller
możemy-żyć-bez-naszych-przy­jaciół-lecz-nie bez-naszych-sąsiadów
Naszych Cytaty: Lepiej rozpoznajemy wartość naszych nie przyjaciół niż naszych przyjaciół. -Charles Chincholle
lepiej-rozpoznajemy-wartość-naszych-nie-przyjaciół-ż-naszych-przyjaciół
Naszych Cytaty: Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni, a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną... *** *** *** *** ukochanej MP  -Marek1410
Naszych Cytaty: Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt. -Kurt Cobain
Naszych Cytaty: Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert
os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Naszych Cytaty: Cóż! Czy zawsze będziemy żyć w niewoli nakazującej maskowanie naszych uczuć? Czy trzeba będzie bezustannie chwalić i zgadzać się? Czy tyrania sięgnie w głąb naszych myśli? Któż ma prawo żądać od nas takiego bałwochwalstwa? Co prawda człowiek jest istotą tak słabą, że zgadza się na składanie takich hołdów i bez żadnej racji ich się domaga. -Montesquieu
Naszych Cytaty: Na­gość naszych ciał pod­sy­ca zmysły ocierająca się skóra o skórę pod­nieca coraz bardziej wib­racje naszych ciał pożądanie od­dechy łapczywe us­ta żądne pocałunków sple­cione uda fa­lujące biodra dreszcz uniesienia po­rywa nas ciało w ciele jedność ukołysa­ni w sobie za­sypiam spełniona ... ღ 10.05.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  -Malusia_035
Naszych Cytaty: Cier­pi­my z po­wodu naszych więzi. -Masashi Kishimoto
Naszych Cytaty: Takt: niewypowiedziana część naszych myśli. -Julian Tuwim
takt-niewypowiedziana-część-naszych-myśli
Naszych Cytaty: Orłem naszych czasów jest bocian. -Krzysztof Kąkolewski
Naszych Cytaty: Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec
Naszych Cytaty: Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń. -Stefan Napierski
bóg-to-suma-wszystkich-naszych-wyrzeczeń
Naszych Cytaty: Nasze smut­ki są ra­dościami naszych wrogów. -Ajschylos
nasze-smut­ki-są ra­dościami-naszych-wrogów
Naszych Cytaty: Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań. -Anonim
doświadczenie-jest-sumą-naszych-rozczarowań
Naszych Cytaty: Nasze cnoty są bękartami naszych grzechów. -Anonim
nasze-cnoty-są-bękartami-naszych-grzechów
Naszych Cytaty: Nasze smutki są radościami naszych wrogów. -Ajschylos
nasze-smutki-są-radościami-naszych-wrogów
Naszych Cytaty: Rozpacz jest największym z naszych błędów. -Luc De Vauvenargues
rozpacz-jest-największym-z-naszych-błędów
Naszych Cytaty: W naszych czasach i nieśmiertelność ma wyśrubowane parametry. -Zbigniew Waydyk
w-naszych-czasach-i-nieśmiertelność-wyśrubowane-parametry
Naszych Cytaty: Dbajmy o wysoki poziom naszych najniższych instynktów. -Antoni Regulski
dbajmy-o-wysoki-poziom-naszych-najniższych-instynktów
Naszych Cytaty: Seks, roz­wiąza­niem naszych problemów. -AnDree
seks-roz­wiąza­niem-naszych-problemów
Naszych Cytaty: Cywilizacja to wyposażenie naszych silników w urządzenia hamulcowe. -Ilona Bodden
cywilizacja-to-wyposażenie-naszych-silników-w-urządzenia-hamulcowe
Naszych Cytaty: Życie to raj, do którego klucze są w naszych rękach. -Fiodor Dostojewski
Życie-to-raj-do-którego-klucze-są-w-naszych-rękach
Naszych Cytaty: Dopełnieniem wszystkich naszych dzieł jest miłość. -Augustyn Św
dopełnieniem-wszystkich-naszych-dzieł-jest-miłość
Naszych Cytaty: I tak wszystko co mamy jest w naszych sercach. -Anonim
i-tak-wszystko-co-mamy-jest-w-naszych-sercach
Naszych Cytaty: Pismo i sztuka to jedyni świadkowie naszych czasów. -Maria Dąbrowska
pismo-i-sztuka-to-jedyni-świadkowie-naszych-czasów
Naszych Cytaty: Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec
słowa-są nieraz-plot­karka­mi-naszych-myśli
Naszych Cytaty: Kocha­my za­nad­to nasze dzieci, a za mało naszych rodziców. -Alfred Aleksander Konar
kocha­my-za­nad­to-nasze-dzieci-a za ło-naszych-rodziców
Naszych Cytaty: Żyje­my po to, żeby być wspom­nieniami naszych dzieci. -PoznajPrawdę
Żyje­my-po to-żeby-być-wspom­nieniami-naszych-dzieci
Naszych Cytaty: Doświadczenie płynące z naszych błędów czyni nas lepszymi. -Anatol France
doświadczenie-płyną-z-naszych-błędów-czyni-nas-lepszymi
Naszych Cytaty: Mo­ral­ność jest sprawą również naszych nawyków. -Mieczysław Jastrun
mo­ral­ność-jest sprawą-również-naszych-nawyków