Natury Jest Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Natury Jest Człowiek Cytaty: Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury. -Demokryt
więcej-ludzi-staje-ę-dobrymi-przez-ćwiczenie-ż-jest-ich-z-natury
Natury Jest Człowiek Cytaty: Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont
cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
Natury Jest Człowiek Cytaty: ...rządem najbliższym natury jest ten, którego osobliwy charakter najzgodniejszy jest z charakterem narodu, dla którego istnieje. -Montesquieu
rządem-najbliższym-natury-jest-ten-którego-osobliwy-charakter-najzgodniejszy-jest-z-charakterem-narodu-dla-którego-istnieje
Natury Jest Człowiek Cytaty: Szczęście jest cudownym wypadkiem. Nie wolno badać genezy jego natury, bo w odpowiedzi czai się beznadziejność. -Maria Meiedźwiecka
szczęście-jest-cudownym-wypadkiem-nie-wolno-badać-genezy-jego-natury-bo-w-odpowiedzi-czai-ę-beznadziejność
Natury Jest Człowiek Cytaty: Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire
każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Natury Jest Człowiek Cytaty: Z seksualnego punktu widzenia mężczyzna jest dla kobiety urządzeniem, które pozwala jej usłuchać głosu Natury w najtańszy sposób. -Anonim
z-seksualnego-punktu-widzenia-mężczyzna-jest-dla-kobiety-urządzeniem-które-pozwala-jej-usłuchać-głosu-natury-w-najtańszy-sposób
Natury Jest Człowiek Cytaty: Jeśli średniowiecze i barok, to także romantyzm, to znaczy ci wszyscy poeci nocy, grozy, horroru itd. właśnie romantyzm. Na wydawałoby się bezpieczną drogę, którą kroczył człowiek oświecenia i racjonalizmu, wychodzą z ciemności nagle i coraz liczniej sobowtóry, manekiny, automaty. Homonkulusy, twory sztucznie stworzone, urągające kreacji natury, niosące w sobie całe poniżenie, wszystkie najokropniejsze marzenia ludzkie, [...] -Tadeusz Kantor
Natury Jest Człowiek Cytaty: Miłość określana jest jako dręczące rojenie natury melancholijnej, które rodzi się wskutek ustawicznego rozmyślania o licu, gestach i obyczajach osoby przeciwnej płci. Remedium na to jest połączenie dwojga kochanków węzłem małżeńskim, i choroba minie. -Awicenna
Natury Jest Człowiek Cytaty: Nie masz nic wstrętniejszego jak niekochanej kobiecie mówić, że się ją kocha. Jest to jedna z najmniej możebnych hipokryzji dla prawdziwie męskiej natury. -Henryk Sienkiewicz
nie-masz-nic-wstrętniejszego-jak-niekochanej-kobiecie-mówić-że-ę-ją-kocha-jest-to-jedna-z-najmniej-możebnych-hipokryzji-dla-prawdziwie
Natury Jest Człowiek Cytaty: Praw­da – pożąda­na, zna­leziona i od­kry­ta spra­wia, że ser­ce nie jest pus­te, oczy śle­pe na blask Słońca, uszy zaś głuche na głosy natury. -Giordano Bruno
praw­da-pożąda­na-zna­leziona-i od­kry­-spra­wia-że ser­-nie jest pus­te-oczy-ś­pe-na blask-słońca-uszy-zaś-głuche-na głosy
Natury Jest Człowiek Cytaty: Z religią jest tak jak z innymi instytucjami: nie zmienia ona ducha jednostki, ale przystosowuje się do jej natury, wzmacnia i słabnie wraz z nią. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
z-religią-jest-tak-jak-z-innymi-instytucjami-nie-zmienia-ona-ducha-jednostki-ale-przystosowuje-ę-do-jej-natury-wzmacnia-i-słabnie-wraz-z-ą
Natury Jest Człowiek Cytaty: Człowiek jest wdzięczny, lecz człowiek jest też – chwała Bo­gu – niewdzięczny. -M » Sándor Márai » Magia
człowiek-jest wdzięczny-lecz-człowiek-jest też- chwała-bo­gu- niewdzięczny
Natury Jest Człowiek Cytaty: Miłość jest jedyną wolnością na świecie: podnosi ona duszę na takie wysokości, że nie mają na nią żadnego wpływu ani prawa ludzkie, ani zjawiska natury. -Khalil Gibran
miłość-jest-jedyną-wolnośą-na-świecie-podnosi-ona-duszę-na-takie-wysokoś-że-nie-mają-na-ą-żadnego-wpływu-ani-prawa-ludzkie-ani-zjawiska
Natury Jest Człowiek Cytaty: Każda marka jest ze swej natury doświadczeniem. Firmy mają patenty, produkty i procesy, zaś konsumenci mają marki - w swoich głowach, sercach, zdobyte poprzez doświadczenia. -Marek Jeżewski
każda-marka-jest-ze-swej-natury-doświadczeniem-firmy-mają-patenty-produkty-i-procesy-zaś-konsumenci-mają-marki-w-swoich-głowach-sercach
Natury Jest Człowiek Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles
wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Natury Jest Człowiek Cytaty: Próżno­waniem po­niża się da­ry natury. -Mikołaj Kopernik
Natury Jest Człowiek Cytaty: Próżnowaniem poniża się dary natury. -Mikołaj Kopernik
Natury Jest Człowiek Cytaty: Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć. -Henry Wadsworth Longfellow
Natury Jest Człowiek Cytaty: Jest w tym coś przeciwnego naturze; bynajmniej nie pożądanie pcha podlotka w ramiona starego brzydala, a gdzie nie ma swobody i wzajemności, tam została pogwałcona świętość natury. -George Sand
jest-w-tym-coś-przeciwnego-naturze-bynajmniej-nie-pożądanie-pcha-podlotka-w-ramiona-starego-brzydala-a-gdzie-nie-swobody-i-wzajemnoś-tam-została
Natury Jest Człowiek Cytaty: Usiądź u stóp Mat­ki Natury. Ona wszystkim. -one drop for all
usiądź-u stóp-mat­ki-natury-ona-wszystkim
Natury Jest Człowiek Cytaty: Przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. -Roman Mleczko
przyjaźń-należy-do-natury-ducha-a-nie-posiadania
Natury Jest Człowiek Cytaty: Charaktery z natury złe nie zmieniają się. -Menander
charaktery-z-natury-złe-nie-zmieniają-ę
Natury Jest Człowiek Cytaty: By flegmatyczne natury ogarnął zapał, trzeba je sfanatyzować. -Friedrich Nietzsche
by-flegmatyczne-natury-ogarnął-zapał-trzeba-sfanatyzować
Natury Jest Człowiek Cytaty: Po­wiadają, że człowiek jest ko­walem swe­go lo­su. Ale dość często los jest ko­walem, zaś po­niektóry człowiek kowadłem. -Zygmunt Fijas
po­wiadają-że człowiek-jest ko­walem-swe­go-lo­su-ale dość-często-los-jest ko­walem-zaś-po­niektóry-człowiek-kowadłem
Natury Jest Człowiek Cytaty: Mo­je doz­na­nia mają na­turę re­ligijną w tym sen­sie, iż jes­tem świado­my, że umysł ludzki jest zbyt og­ra­niczo­ny, by głębiej wniknąć w har­mo­nię Wszechświata, którą na­zywa­my
Natury Jest Człowiek Cytaty: Zi­ma rysuje szro­nem; li­co natury mro­zem tulone  -to_tylko_łzy
zi­-rysuje-szro­nem-li­co-natury-mro­zem-tulone 
Natury Jest Człowiek Cytaty: Nikt nie otrzymał od natury prawa komenderowania innymi. -Denis Diderot
nikt-nie-otrzymał-od-natury-prawa-komenderowania-innymi
Natury Jest Człowiek Cytaty: Bo czymże się różni człowiek od zwierzęcia? Człowiek wie, że jest małpą Boga, a zwierzę nie. -Stanisław Przybyszewski
bo-czymże-ę-róż-człowiek-od-zwierzęcia-człowiek-wie-że-jest-łpą-boga-a-zwierzę-nie
Natury Jest Człowiek Cytaty: Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny. -Denis Diderot
kubuś-czemu-nie-wariat-to-człowiek-nieszczęśliwy-z-czego-wynika-iż-człowiek-szczęśliwy-jest-rozumny
Natury Jest Człowiek Cytaty: Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje. -Karol Irzykowski
Natury Jest Człowiek Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita
genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Natury Jest Człowiek Cytaty: Da­ry natury Pyszna jak zdro­wa żywność Cu­da miodowe Krys­ty­na Sz. 19.09.2013r. -krysta
da­ry-natury-pyszna-jak zdro­wa-żywność-cu­da-miodowe-krys­ty­na-sz-19092013r
Natury Jest Człowiek Cytaty: Im bliżej jesteśmy natury, tym więcej czujemy w sobie Boga. -Johann Wolfgang Goethe
im-bliżej-jesteśmy-natury-tym-więcej-czujemy-w-sobie-boga
Natury Jest Człowiek Cytaty: Wiem, że istnieją mężczyźni i kobiety, którzy z natury są politycznymi zboczeńcami. -George Bernard Shaw
wiem-że-istnieją-mężczyź-i-kobiety-którzy-z-natury-są-politycznymi-zboczeńcami
Natury Jest Człowiek Cytaty: Najistotniejsze rysy ludzkiej natury nie zmieniły się od wieków. -Gustaw Holoubek
najistotniejsze-rysy-ludzkiej-natury-nie-zmieniły-ę-od-wieków