Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty

Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. -Anatol France


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W naturze rzeczy nie leży doskonałość. -Janina Ipohorska


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze. -Leszek Kołakowski


nies­ka­zitel­ność-nie ży-w ludzkiej-naturze
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Zło leży nie w samej naturze rzeczy, lecz w odchyleniach umysłu od przyrody. -Aleksy Tołstoj


zło-ży-nie-w-samej-naturze-rzeczy-lecz-w-odchyleniach-umysłu-od-przyrody
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie. -Blaise Pascal


dwie-rzeczy-pouczają-człowieka-o-całej-jego-naturze-instynkt-i-doświadczenie
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W naturze myślących istot leży poczucie własnych niedoskonałości: natura wszczepiła nam tedy srom, to znaczy wstyd naszych niedoskonałości. -Montesquieu


w-naturze-myślących-istot-ży-poczucie-własnych-niedoskonałoś-natura-wszczepiła-nam-tedy-srom-to-znaczy-wstyd-naszych-niedoskonałoś
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W naturze rzeczy leży to, że błąd często bywa lepszy od prób jego naprawienia. W każdym razie dobro od dawna utrwalone jest zawsze bardziej pożądane od tego, co wprawdzie doskonalsze, ale nie ugruntowane. -Montesquieu


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil


moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Żądza podboju leży w ludzkiej naturze. Jeśli ludzie dokonują czynów, do jakich starcza im sił, czekają ich pochwały. Jeśli jednak upierają się przy swoich zamierzeniach, a sił im na to nie starcza, spotykają się z naganą. -Machiavelli Niccolò


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Nie zawsze tylko przyroda i rozum rządzą ludźmi. Również czysty przypadek: okoliczności na pozór bez znaczenia oddziałują na nich z taką siłą i trwałością, że mogą wycisnąć piętno na całej naturze człowieka. -Montesquieu


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-ludzie-którzy-sądzą-że-wszystko-co-czyni-ę-z-poważną-miną-jest-rozsądne
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans. -respirer


w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka. -D » Daniel Defoe » Przypadki Robinsona Crusoe


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Człowieka na­leży oce­niać nie po słowach, lecz po czynach. -Teofrast


człowieka-na­ży-oce­niać-nie po słowach-lecz-po czynach
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Ile wiel­kich spraw w życiu człowieka za­leży od ma­leńkich, niedos­trze­gal­nych nieomal decyzji. -Krystyna Siesicka


ile-wiel­kich-spraw-w życiu-człowieka-za­ży-od ­ńkich-niedos­trze­gal­nych-nieomal-decyzji
Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Prawda, iż wskutek popędu, tkwiącego raczej w naturze niż w umyśle człowieka, trzeba niekiedy zmienić jakieś prawo. Ale wypadek ten jest rzadki i kiedy się nastręczy, trzeba się brać do dzieła bardzo ostrożnie. Powinno się zachować tyle ceremonii i przestrzegać tylu względów, aby lud doszedł do -Montesquieu


Naturze Człowieka Leży Rozsądne Myślenie Cytaty: Bar­dzo ce­nię rodzinę, ale na człowieka na­leży spoglądać ja­ko na ko­goś in­dy­widual­ne­go, nie zaś cząstkę rodziny. -Maria Szyszkowska


bar­dzo-­ę-rodzinę-ale-na człowieka-na­ży-spoglądać-ja­ko-na ko­goś-in­dy­widual­ne­go-nie zaś-cząstkę-rodziny