Nauczycielem Cytaty

Nauczycielem Cytaty: Miłość najlepszym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


Nauczycielem Cytaty: Doświadczenie jest nauczycielem ignorantów. -Tytus Liwiusz


doświadczenie-jest-nauczycielem-ignorantów
Nauczycielem Cytaty: Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. -Cyceron


doświadczenie-jest-najlepszym-nauczycielem
Nauczycielem Cytaty: Najlepszym nauczycielem jest czas. -Anonim


najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Nauczycielem Cytaty: Miłość jest naj­lep­szym nauczycielem. -Pliniusz Młodszy


miłość-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Nauczycielem Cytaty: Człowiek jest uczniem, cier­pienie nauczycielem. -Alfred Musset


człowiek-jest uczniem-cier­pienie-nauczycielem
Nauczycielem Cytaty: Strach nie jest długotrwałym nauczycielem obowiązku. -Cyceron


strach-nie-jest-długotrwałym-nauczycielem-obowiązku
Nauczycielem Cytaty: Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma najgorszych uczniów. -Indira Gandhi


historia-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-najgorszych-uczniów
Nauczycielem Cytaty: Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów. -Francois Mauriac


czas-jest-najlepszym-nauczycielem-ale-nieczęsto-dobrych-uczniów
Nauczycielem Cytaty: Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron


doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Nauczycielem Cytaty: Pierwszym nauczycielem filozofii jakiego miała ludzkość, był wąż w raju. -Baus


pierwszym-nauczycielem-filozofii-jakiego-miała-ludzkość-był-wąż-w-raju
Nauczycielem Cytaty: Mówią, że miłości trze­ba się nauczyć. Mógłbyś zos­tać moim nauczycielem?  -opuszczona


mówią-że miłoś-trze­ba ę-nauczyć-mógłbyś-zos­ć-moim-nauczycielem 
Nauczycielem Cytaty: Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. -Konfucjusz


kto-nabytą-wiedzę-pielęgnuje-a-nową-bez-ustanku-zdobywa-ten-może-być-nauczycielem-innych
Nauczycielem Cytaty: W pilności pszczoła może być twoim mistrzem, w zręczności robak twoim nauczycielem. -Fryderyk Schiller


w-pilnoś-pszczoła-może-być-twoim-mistrzem-w-zręcznoś-robak-twoim-nauczycielem
Nauczycielem Cytaty: Człowiek jest uczuciem, cierpienie jest jego nauczycielem. -Alfred Musset


człowiek-jest-uczuciem-cierpienie-jest-jego-nauczycielem
Nauczycielem Cytaty: Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem. -Francisco de Rojas


godną-litoś-rzeczą-to-myślenie-że-ę-jest-nauczycielem-śli-nigdy-nie-było-ę-uczniem
Nauczycielem Cytaty: Czas jest: szansą, lekarzem, nadzieją, postępem, myślą, działaniem, pieniądzem, nauczycielem. . . i czymś, co jest nie do odrobienia. -Anonim


czas-jest-szansą-lekarzem-nadzieją-postępem-myślą-działaniem-pieniądzem-nauczycielem-i-czymś-co-jest-nie-do-odrobienia
Nauczycielem Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas