Nauką Cytaty

Nauką Cytaty: Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem


nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Nauką Cytaty: Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka


nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Nauką Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel


wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Nauką Cytaty: Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką. -Antoni Czechow


nie-istnieje-nauka-narodowa-podobnie-jak-nie-istnieje-narodowa-tabliczka-mnożenia-to-co-narodowe-nie-jest-już-nauką
Nauką Cytaty: Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. -Stefan Wyszyński


Nauką Cytaty: Nauka po­budza do myślenia. -Bujak Bogusław


Nauką Cytaty: Nauka to trudna rzecz. -Anonim


nauka-to-trudna-rzecz
Nauką Cytaty: Ojczyzna, nauka, cnota. -Adam Mickiewicz


Nauką Cytaty: Nauka dostarcza i radości, i pociechy. -Pliniusz Młodszy


Nauką Cytaty: Nauka to pokarm dla rozumu. -Lew Tołstoj


Nauką Cytaty: ,, Czcij człowieka. Oto nauka!


 czcij-człowieka-oto nauka- 
Nauką Cytaty: Każda nauka ma w sobie tendencję do monopolizowania. -Karl Rahner


każda-nauka-w-sobie-tendencję-do-monopolizowania
Nauką Cytaty: Polityka nie jest nauką ścisłą. -Otto von Bismarck


Nauką Cytaty: Nauka us­po­kaja, sztu­ka jest, by denerwować. -Jean de La Bruyére


nauka-us­po­kaja-sztu­ka-jest-by denerwować
Nauką Cytaty: Nauka uspokaja. Sztuka jest, by denerwować. -Georges Braque


nauka-uspokaja-sztuka-jest-by-denerwować
Nauką Cytaty: Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów. -Paul Ambroise Valery


Nauką Cytaty: Nauka umac­nia wrodzoną siłę. -Horacy


nauka-umac­nia-wrodzoną-łę
Nauką Cytaty: I śmiech niekiedy może być nauką. -Ignacy Krasicki


i śmiech-niekiedy-może-być-nauką