Nauka Człowieka Cytaty

Nauka Człowieka Cytaty: ,, Czcij człowieka. Oto nauka!


 czcij-człowieka-oto nauka- 
Nauka Człowieka Cytaty: Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami. -Lukrecjusz


nauka-uwolniła-człowieka-od-lęku-przed-bogami
Nauka Człowieka Cytaty: Nauka uwol­niła człowieka od lęku przed bogami. -Tytus Carus Lukrecjusz


Nauka Człowieka Cytaty: Nauka kształtu­je świat dla człowieka, kul­tu­ra kształtu­je człowieka dla świata. -Gold Fishy


nauka-kształ­-świat-dla-człowieka-kul­­ra-kształ­-człowieka-dla-świata
Nauka Człowieka Cytaty: Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jej granice. -Albert Schweitzer


dobrze-zrozumiana-nauka-chroni-człowieka-przed-pychą-gdyż-ukazuje-mu-jej-granice
Nauka Człowieka Cytaty: Nauka miłości zaczyna się od pozostawiania czystej łazienki i cichego zamykania drzwi ze względu na drugiego człowieka. -W. Forster


nauka-miłoś-zaczyna-ę-od-pozostawiania-czystej-łazienki-i-cichego-zamykania-drzwi-ze-wzglę-na-drugiego-człowieka
Nauka Człowieka Cytaty: Nauka nie zaj­mu­je się ta­kimi włas­nościami by­tu, do których na­leży śmie­szność. Nauka ob­jaśnia świat, ale po­godzić z nim może je­dynie sztuka. -Stanisław Lem


nauka-nie zaj­mu­ ę-­kimi-włas­nościami-by­-do których-na­ży-śmie­szność-nauka ob­jaśnia-świat-ale-po­godzić-z nim-może
Nauka Człowieka Cytaty: Pamięć zależna jest od indywidualności człowieka, straganiarka może ją mieć podniesioną do szczytu; rozum, nauka, nie gra w tym przypadku żadnej roli. -Melania Parczewska


pamięć-zależna-jest-od-indywidualnoś-człowieka-straganiarka-może-ją-mieć-podniesioną-do-szczytu-rozum-nauka-nie-gra-w-tym-przypadku-żadnej
Nauka Człowieka Cytaty: Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron


praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Nauka Człowieka Cytaty: Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka


nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Nauka Człowieka Cytaty: Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką. -Fryderyk Schlegel


wszelka-sztuka-powinna-stać-ę-nauką-wszelka-nauka-sztuką
Nauka Człowieka Cytaty: Nie istnieje nauka narodowa, podobnie jak nie istnieje narodowa tabliczka mnożenia; to co narodowe nie jest już nauką. -Antoni Czechow


nie-istnieje-nauka-narodowa-podobnie-jak-nie-istnieje-narodowa-tabliczka-mnożenia-to-co-narodowe-nie-jest-już-nauką
Nauka Człowieka Cytaty: Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. -Stefan Wyszyński


Nauka Człowieka Cytaty: Nauka to trudna rzecz. -Anonim


nauka-to-trudna-rzecz
Nauka Człowieka Cytaty: Nauka po­budza do myślenia. -Bujak Bogusław


Nauka Człowieka Cytaty: Ojczyzna, nauka, cnota. -Adam Mickiewicz


Nauka Człowieka Cytaty: Nauka to pokarm dla rozumu. -Lew Tołstoj


Nauka Człowieka Cytaty: Nauka dostarcza i radości, i pociechy. -Pliniusz Młodszy