Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier
początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty
a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Przesadny krytycyzm, który jest przykrywką minimalizmu duchowego, a nie wnikliwej inteligencji - jak niektórzy myślą - to wielkie niebezpieczeństwo osobiste i społeczne. -Stefan Wyszyński kard
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: I powiedzmy jeszcze raz. Opinie publiczne - osobiste lenistwo. -Friedrich Nietzsche
i-powiedzmy-jeszcze-raz-opinie-publiczne-osobiste-lenistwo
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Jeśli szczęście osobiste staje się jedynym celem życia, niebawem traci swój cel. -Romain Rolland
jeśli-szczęście-osobiste-staje-ę-jedynym-celem-życia-niebawem-traci-swój-cel
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświadczenie-uczy-że-doświadczenie-niczego-nie-uczy
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm
technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke
dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Najlepszą szkołą jest doświadczenie -przysłowie arabskie
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest nauczycielem ignorantów. -Tytus Liwiusz
doświadczenie-jest-nauczycielem-ignorantów
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest mistrzynią życia. -Johann Wolfgang Goethe
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. -Cyceron
doświadczenie-jest-najlepszym-nauczycielem
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań. -Anonim
doświadczenie-jest-sumą-naszych-rozczarowań
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest jedynym korektorem praw. -Tytus Liwiusz
doświadczenie-jest-jedynym-korektorem-praw
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie nie jest niczym innym jak pamięcią. Cała wiedza jest przypomnieniem. -Thomas Hobbes
doświadczenie-nie-jest-niczym-innym-jak-pamięą-cała-wiedza-jest-przypomnieniem
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: W czasie jej trwania będzie sę wam wydawać, tak jak nam na wojnie, że życie ustało, że skończyło się wszystko, co osobiste, że na świece ne dzieje się nic poza zabijaniem i umieraniem. -Anonim
w-czasie-jej-trwania-będzie-sę-wam-wydawać-tak-jak-nam-na-wojnie-że-życie-ustało-że-skończyło-ę-wszystko-co-osobiste-że-na-świece-ne
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu. -Emanuel Kant
wszystka-wiedza-pochodzi-z-doświadczenia-doświadczenie-jest-produktem-rozumu
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Wie­dza to wiara, której dog­ma­tem jest doświadczenie. -Papillondenuit
wie­dza-to wiara-której dog­­tem-jest doświadczenie
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest dobre, byle tylko nie kosztowało zbyt drogo. -Anonim
doświadczenie-jest-dobre-byle-tylko-nie-kosztowało-zbyt-drogo
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest zbiorową mądrością całej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-jest-zbiorową-mądrośą-całej-przeszłoś-z-wyłączeniem-teraźniejszego-momentu
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Naszą najważniejszą troską powinno być wspieranie nauki i literatury. Wiedza jest w każdym kraju najpewniejszą podstawą powszechnego szczęścia. -George Washington
naszą-najważniejszą-troską-powinno-być-wspieranie-nauki-i-literatury-wiedza-jest-w-każdym-kraju-najpewniejszą-podstawą-powszechnego
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam. -Winston Churchill
poza-korzyściami-doświadczenie-tę-wadę-że-bieg-wypadków-nigdy-nie-jest-taki-sam
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Życie trwa krótko, sztuka - długo, sposobność jest przelotna, doświadczenie - zawodne, ocena - trudna. -Hipokrates
Życie-trwa-krótko-sztuka-długo-sposobność-jest-przelotna-doświadczenie-zawodne-ocena-trudna
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder
re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz
godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Gdy osoba mająca doświadczenie spotyka osobę mającą pieniądze, osoba mająca doświadczenie zdobędzie pieniądze, a osoba mająca pieniądze zdobędzie odrobinę doświadczenia. -Leonard Lauder
gdy-osoba-mająca-doświadczenie-spotyka-osobę-mającą-pieniądze-osoba-mająca-doświadczenie-zdobędzie-pieniądze-a-osoba-mająca-pieniądze
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin
doświadczenie-jest-bardzo-kosztowną-szkołą-niemniej-istnieją-głupcy-którzy-w-żadnej-innej-niczego-nie-umieją-ę-nauczyć
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz -Nieznany
doświadczenie-jest-czymś-co-dostajesz-kiedy-nie-dostajesz-tego-czego-chcesz
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie jest tym, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz -nieznany
doświadczenie-jest-tym-co-dostajesz-kiedy-nie-dostajesz-tego-czego-chcesz
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Doświadczenie mnie nauczyło, że więcej jest na świecie prawdziwych nieprawdopodobieństw aniżeli prawdziwych prawdopodobieństw. -Giovanni Giacomo Casanova
doświadczenie-mnie-nauczyło-że-więcej-jest-na-świecie-prawdziwych-nieprawdopodobieństw-aniżeli-prawdziwych-prawdopodobieństw
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner
medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino
nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Nauki Jest Osobiste Doświadczenie Cytaty: Rzadko kobieta uczona jest dobrą gospodynią. Mężowie nie lubią żon filozofek, bo do podobania się mężowi nie filozofia i nauki żonie potrzebne, ale wdzięk i słodycz. -Mścisław Kamiński
rzadko-kobieta-uczona-jest-dobrą-gospodynią-mężowie-nie-lubią-żon-filozofek-bo-do-podobania-ę-mężowi-nie-filozofia-i-nauki-żonie-potrzebne