Nauki Są Jak Cytaty

Nauki Są Jak Cytaty: ...a po­lacy do nauki sza­cun­ku nie mają! wóde za­miast wi­na spożywają! lub wer­sja dla smakoszy... ,,,a po­lacy z nauki korzystają i ja­bole chlają!  -poeta wyklęty


a-po­lacy-do nauki-sza­cun­ku-nie mają-wóde-za­miast-wi­na-spożywają-lub-wer­sja-dla-smakoszy-a-po­lacy-z nauki-korzystają-i
Nauki Są Jak Cytaty: Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. -Andrea Cesalpino


nauki-są-jak-rzeki-których-wody-nieustannie-ę-odnawiają
Nauki Są Jak Cytaty: Po 12 godzi­nach nauki, znów czuję się nor­malnie. Czuję, że jut­ro przed egza­minem będzie jak zwyk­le, po egza­minie nor­malnie. A po jut­rze jak zaw­sze niez­wykle (czy­taj nienormalnie). -MarcoPolo


Nauki Są Jak Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Nauki Są Jak Cytaty: Godzi się i od wroga pobierać nauki. -Owidiusz


godzi-ę-i-od-wroga-pobierać-nauki
Nauki Są Jak Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld


tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Nauki Są Jak Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier


początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
Nauki Są Jak Cytaty: Technika jest dzieckiem nieślubnym nauki i pędu do władzy. -Peter Bamm


technika-jest-dzieckiem-nieślubnym-nauki-i-pę-do-władzy
Nauki Są Jak Cytaty: Medycyna składa się z trzech rzeczy: przesądów, empirii i nauki. -Simon Flexner


medycyna-składa-ę-z-trzech-rzeczy-przesądów-empirii-i-nauki
Nauki Są Jak Cytaty: Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami. -John Ruskin


zadanie-nauki-polega-na-tym-by-zastąpić-wizję-faktami-a-wrażenia-dowodami
Nauki Są Jak Cytaty: Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo. -Iwan Turgieniew


cały-cel-nauki-polega-na-świadomym-zdobyciu-tego-co-młodość-otrzymuje-darmo
Nauki Są Jak Cytaty: Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdy jest do nauki usposobione. -John Locke


dziecko-uczy-ę-trzy-razy-więcej-gdy-jest-do-nauki-usposobione
Nauki Są Jak Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora


kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
Nauki Są Jak Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals


Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Nauki Są Jak Cytaty: Mężczyzna wchodzi do świątyni nauki jako jej czciciel, kobieta jak mniszka do klasztoru. On nie potrzebuje się wyrzekać niczego, ona bardzo wiele. On pozostaje ciągle mężczyzną, ona zamienia się w półkobietę. Jemu każdy warunek życia pomaga, z nią każdy walczy. -Aleksander Świętochowski


Nauki Są Jak Cytaty: Fałszywy ład powoduje, że przemysł daje masom pracującym biedę, że pomiata ludźmi nauki. -Pierre Joseph Proudhon


fałszywy-ład-powoduje-że-przemysł-daje-masom-pracującym-biedę-że-pomiata-ludźmi-nauki
Nauki Są Jak Cytaty: Nawet największa ilość nauki i świadectw nie zrobi z nikogo geniusza, najwyżej wykwalifikowanego rzemieślnika. -Halina Rodzińska


nawet-największa-ilość-nauki-i-świadectw-nie-zrobi-z-nikogo-geniusza-najwyżej-wykwalifikowanego-rzemieślnika
Nauki Są Jak Cytaty: Mężczyzna tylko od życia nauczy się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi. -Miguel de Unamuno


mężczyzna-tylko-od-życia-nauczy-ę-żyć-i-żadna-pedagogika-tej-nauki-nie-zastąpi