Nawet Dla Człowieka Cytaty

Nawet Dla Człowieka Cytaty: Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń: wznosi go ponad proch ziemi. -Zenta Maurina Raudive


czym-dla-ptaka-są-skrzydła-tym-dla-człowieka-przyjaźń-wznosi-go-ponad-proch-ziemi
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Ty sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i ziele dla pracy człowieka, aby z ziemi dobywał chleb. Ps. 104,14 -Biblia


ty-sprawiasz-że-rośnie-trawa-dla-bydła-i-ziele-dla-pracy-człowieka-aby-z-ziemi-dobywał-chleb-ps-10414
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Czym dla pta­ka są skrzydła, tym dla człowieka jest przy­jaźń: wzno­si go po­nad proch ziemi. -Zenta Maurina Raudive


czym-dla-pta­ka-są skrzydła-tym-dla-człowieka-jest przy­jaźń-wzno­-go po­nad-proch-ziemi
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych. -Samuel Johnson


wino-czyni-człowieka-łatwiejszym-do-zniesienia-dla-niego-samego-ale-nie-można-powiedzieć-że-również-dla-innych
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Czym pas korkowy dla pływaka, tym dobry humor i wesołość dla człowieka: ułatwia mu pływanie po morzu życia. -Karol Juliusz Weber


czym-korkowy-dla-pływaka-tym-dobry-humor-i-wesołość-dla-człowieka-ułatwia-mu-pływanie-po-morzu-życia
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Dla człowieka podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno. -Oliver Wendell Holmes


dla-człowieka-podobnie-jak-dla-ptaka-świat-wiele-miejsc-gdzie-można-odpocząć-ale-gniazdo-tylko-jedno
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Dla obrony wiary Kościół poświęci nawet wolność, ale dla zachowania wolności nie poświęci nigdy wiary. -Stefan Wyszyński kard


dla-obrony-wiary-kośół-poświę-nawet-wolność-ale-dla-zachowania-wolnoś-nie-poświę-nigdy-wiary
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Dla niejednego człowieka łatwiej jest spełnić przysługę, niż ją przyjąć. Najczęściej wchodzi tu w grę podrażniona ambicja. Człowiek lubi być niezależny i jak najwięcej zawdzięczać sobie. Nie lubi prosić ani okazywać wdzięczności. Jest w tym po prostu brak poczucia rzeczywistości: nawet najbardziej niezależny człowiek na każdym kroku w swym bytowaniu i w swoim działaniu uzależniony jest od drugich. -Tadeusz Olszański


Nawet Dla Człowieka Cytaty: Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba. -Mikołaj Ostrowski


Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Mądrość określa granice, nawet dla wiedzy. -Friedrich Nietzsche


Nawet Dla Człowieka Cytaty: Nawet dla zmarłych litość jest ciężka i obraźliwa. -Ivo Andric


nawet-dla-zmarłych-litość-jest-ężka-i-obraźliwa
Nawet Dla Człowieka Cytaty: To ledwo jeden krok dla człowieka, lecz olbrzymi krok dla ludzkości. - wypowiedziane 21 lipca 1969 na Księżycu -Neil Armstrong


to-ledwo-jeden-krok-dla-człowieka-lecz-olbrzymi-krok-dla-ludzkoś-wypowiedziane-21-lipca-1969-na-księżycu
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel


dla-człowieka-niedoj­rzałego-zna­mien­ne-jest-że prag­nie-on wznioś-um­rzeć-za jakąś-sprawę-dla-doj­rzałego-na­tomiast
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Chrońmy się od po­gar­dy dla ko­gokol­wiek, na­wet dla naj­gor­sze­go człowieka, bo to jeszcze człowiek, aż... człowiek. -Stefan Wyszyński


chrońmy ę-od po­gar­dy-dla-ko­gokol­wiek-na­wet-dla-naj­gor­sze­go-człowieka-bo to jeszcze-człowiek-aż-człowiek
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Roz­kwit łąki dla brzuchów mo­tyli. Mo­tyle w brzuchu dla roz­kwi­tu człowieka. Z cyk­lu po­wieści


roz­kwit-łąki-dla-brzuchów-mo­tyli-mo­tyle w brzuchu-dla-roz­kwi­-człowieka-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Uczenie się jest rzeczą szlachetną nawet dla starca. -Sofokles


uczenie-ę-jest-rzeczą-szlachetną-nawet-dla-starca
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Przeciętna kobieta poświęca dla mody nawet zdrowie i urodę. -Stanisław Breyer


przeciętna-kobieta-poświęca-dla-mody-nawet-zdrowie-i-urodę
Nawet Dla Człowieka Cytaty: Za­rozu­miałością oraz bez­czel­nością człowieka jest mówienie, że zwierzęta są nieme, tyl­ko dla­tego że są nieme dla je­go tępej percepcji. -Mark Twain


za­rozu­miałośą-oraz-bez­czel­nośą-człowieka-jest mówienie-że zwierzę-są nieme-tyl­ko-dla­tego-że są nieme-dla-­go-tępej