Nawet Gdy Włada Cytaty

Nawet Gdy Włada Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard


Nawet Gdy Włada Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński


Nawet Gdy Włada Cytaty: Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie. -Halina Auderska


Nawet Gdy Włada Cytaty: Nuży mnie włada­nie niewolnikami. -Fryderyk II


nuży-mnie-włada­nie-niewolnikami
Nawet Gdy Włada Cytaty: Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
Nawet Gdy Włada Cytaty: Miłości ! twe potężne ramię włada ludźmi od pieluch do zawarcia powiek. -Franciszek Wężyk


miłoś-twe-potężne-ramię-włada-ludźmi-od-pieluch-do-zawarcia-powiek
Nawet Gdy Włada Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Nawet Gdy Włada Cytaty: O konwenansie! Potęga twa włada Na wschód, na zachód... I rymem i prozą Czczę cię, o muzo nasza! Święta Pozo! -Maria Konopnicka


o-konwenansie-potęga-twa-włada-na-wschód-na-zachód-i-rymem-i-prozą-czczę-ę-o-muzo-nasza-Świę-pozo
Nawet Gdy Włada Cytaty: Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada  -SirNobody


ty­-ludzi-w wiel­kim-tłumie-w-nim-ze trzech-ro­zu­mem-włada-Żaden-z nich-nie wyrachuje-ile-go na łeb-przypada 
Nawet Gdy Włada Cytaty: Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim


czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Nawet Gdy Włada Cytaty: Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twarde-słowa-ranią-nawet-wtedy-gdy-są-sprawiedliwe
Nawet Gdy Włada Cytaty: Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon


boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary
Nawet Gdy Włada Cytaty: Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie. -Zbigniew Waydyk


szlachectwo-erotyczne-zobowiązuje-nawet-gdy-ę-rogi-w-herbie
Nawet Gdy Włada Cytaty: Politycy nie kochają i nie nienawidzą. Interes, a nie uczucie, włada nimi. -Philip Chesterfield


politycy-nie-kochają-i-nie-nienawidzą-interes-a-nie-uczucie-włada-nimi
Nawet Gdy Włada Cytaty: Najgłębsza nawet miłość umiera, gdy nie jest dobrze pielęgnowana. -Alan Loy McGinnis


najgłębsza-nawet-miłość-umiera-gdy-nie-jest-dobrze-pielęgnowana
Nawet Gdy Włada Cytaty: Nawet gdy się kocha duszę, funkcję miłosną wykonuje ciało. -Romain Rolland


nawet-gdy-ę-kocha-duszę-funkcję-miłosną-wykonuje-ciało
Nawet Gdy Włada Cytaty: Gdy lud nie ma głosu, poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnów. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-lud-nie-głosu-poznaje-ę-to-nawet-przy-śpiewaniu-hymnów
Nawet Gdy Włada Cytaty: Taszyści robią plamy na obrusie nawet i wówczas, gdy piją czystą wodę. -Georges Braque


taszyś-robią-plamy-na-obrusie-nawet-i-wówczas-gdy-piją-czystą-wodę