Nawet Gdy Cytaty

Nawet Gdy Cytaty: Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie. -Halina Auderska


Nawet Gdy Cytaty: Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie. -Gertrud von Le Fort


Nawet Gdy Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard


Nawet Gdy Cytaty: Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim


czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Nawet Gdy Cytaty: Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon


boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary
Nawet Gdy Cytaty: Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twarde-słowa-ranią-nawet-wtedy-gdy-są-sprawiedliwe
Nawet Gdy Cytaty: Szlachectwo erotyczne zobowiązuje, nawet gdy się ma rogi w herbie. -Zbigniew Waydyk


szlachectwo-erotyczne-zobowiązuje-nawet-gdy-ę-rogi-w-herbie
Nawet Gdy Cytaty: Najgłębsza nawet miłość umiera, gdy nie jest dobrze pielęgnowana. -Alan Loy McGinnis


najgłębsza-nawet-miłość-umiera-gdy-nie-jest-dobrze-pielęgnowana
Nawet Gdy Cytaty: Nawet gdy się kocha duszę, funkcję miłosną wykonuje ciało. -Romain Rolland


nawet-gdy-ę-kocha-duszę-funkcję-miłosną-wykonuje-ciało
Nawet Gdy Cytaty: Taszyści robią plamy na obrusie nawet i wówczas, gdy piją czystą wodę. -Georges Braque


taszyś-robią-plamy-na-obrusie-nawet-i-wówczas-gdy-piją-czystą-wodę
Nawet Gdy Cytaty: Wielka literatura, nawet gdy żywi się złym, wyrasta jedynie na dobrym. -Władysław Grzeszczyk


wielka-literatura-nawet-gdy-żywi-ę-złym-wyrasta-jedynie-na-dobrym
Nawet Gdy Cytaty: Gdy lud nie ma głosu, poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnów. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-lud-nie-głosu-poznaje-ę-to-nawet-przy-śpiewaniu-hymnów
Nawet Gdy Cytaty: Wszystko nowe jest bezlitosne i bezwzględne, nawet wtedy, gdy staremu nie dorównuje. -Zofia Kucówna


wszystko-nowe-jest-bezlitosne-i-bezwzględne-nawet-wtedy-gdy-staremu-nie-dorównuje
Nawet Gdy Cytaty: Kto raz skłamał, temu się nie wierzy, nawet, gdy mówi prawdę. -Fedrus


kto-raz-skłamał-temu-ę-nie-wierzy-nawet-gdy-mówi-prawdę
Nawet Gdy Cytaty: Gdy cierpimy, łatwo nam uwierzyć, że jesteśmy winni, a gwałtowne smutki zakłócają nawet sumienie. -Anne Louise Stael - Holstein


gdy-cierpimy-łatwo-nam-uwierzyć-że-jesteśmy-winni-a-gwałtowne-smutki-zakłócają-nawet-sumienie
Nawet Gdy Cytaty: Nie wierz kobiecie nawet po śmierci; gdy widzisz, że umarła, niech ci się zdaje, że zmyśla. -Erazm z Rotterdamu


nie-wierz-kobiecie-nawet-po-śmierci-gdy-widzisz-że-umarła-niech-ę-zdaje-że-zmyś
Nawet Gdy Cytaty: Kobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


kobiety-muszą-trzymać-ze-sobą-nawet-nawet-śli-wypadnie-im-na-pewien-czas-być-przeciwniczkami
Nawet Gdy Cytaty: Przyjaciela nie opuszcza się nigdy, nawet wtedy, gdy jest już tylko bryłą lodu. -Wawrzyniec Żuławski


przyjaciela-nie-opuszcza-ę-nigdy-nawet-wtedy-gdy-jest-już-tylko-bryłą-lodu