Nawet Możliwości Cytaty

Nawet Możliwości Cytaty: W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy. -Jerzy Andrzejewski


Nawet Możliwości Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda


Nawet Możliwości Cytaty: Kobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


kobiety-muszą-trzymać-ze-sobą-nawet-nawet-śli-wypadnie-im-na-pewien-czas-być-przeciwniczkami
Nawet Możliwości Cytaty: Trze­ba znać swo­je możliwości. -Clint Eastwood


Nawet Możliwości Cytaty: Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość. -Soren Aabye Kierkegaard


Nawet Możliwości Cytaty: Co to jest pobór? Sze­reg możliwości  -bystry.76


co to jest pobór-sze­reg-możliwoś 
Nawet Możliwości Cytaty: Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości. -Zbigniew Różanek


Nawet Możliwości Cytaty: Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości -przysłowie japońskie


z-uśmiechem-na-twarzy-człowiek-podwaja-swoje-możliwoś
Nawet Możliwości Cytaty: Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz -Zig Ziglar


sukces-to-maksymalne-wykorzystanie-możliwoś-jakie-masz
Nawet Możliwości Cytaty: Człowiek powinien sięgać po to, co przewyższa jego możliwości. -Robert Browning


człowiek-powinien-ęgać-po-to-co-przewyższa-jego-możliwoś
Nawet Możliwości Cytaty: Wiara plus nadzieja to fur­tka dla możliwości. -Zbigniew Różanek


wiara-plus-nadzieja-to fur­tka-dla-możliwoś
Nawet Możliwości Cytaty: Naj­częściej po­tyka­my się o próg możliwości. -Robert Karpacz


naj­częściej-po­tyka­my ę-o próg-możliwoś
Nawet Możliwości Cytaty: Kobieta kocha albo nienawidzi; trzeciej możliwości brak. -Publiusz Syrus


kobieta-kocha-albo-nienawidzi-trzeciej-możliwoś-brak
Nawet Możliwości Cytaty: Intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji. -Anonim


intelektualista-to-człowiek-wykształcony-ponad-możliwoś-swojej-inteligencji
Nawet Możliwości Cytaty: Każda de­cyz­ja zmniej­sza liczbę is­tniejących możliwości. -Antoni Kępiński


każda-de­cyz­ja-zmniej­sza-liczbę-is­tniejących-możliwoś
Nawet Możliwości Cytaty: Myślę, że Bóg, tworząc człowieka, przecenił swoje możliwości. -Oscar Wilde


myślę-że-bóg-tworząc-człowieka-przecenił-swoje-możliwoś
Nawet Możliwości Cytaty: Człowiek mądry wykorzystuje więcej możliwości, niż otrzymuje szans. -Francis Bacon


człowiek-mądry-wykorzystuje-więcej-możliwoś-ż-otrzymuje-szans
Nawet Możliwości Cytaty: Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości. -Anonim


demokracja-wynika-z-przeświadczenia-że-w-zwykłych-ludziach-tkwią-niezwykłe-możliwoś