Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty

Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia. -Budda


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tyl­ko-pieniądz-jest władcą-całego-świata
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Tylko pieniądz jest władcą całego świata. -Publiusz Syrus


tylko-pieniądz-jest-władcą-całego-świata
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Le­piej być władcą w piek­le, niż służyć w niebiosach. -John Milton


le­piej-być-władcą-w piek­-ż-służyć-w niebiosach
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Gdy władca szanuje obyczaje, łatwo mu ludem kierować. -Konfucjusz


gdy-władca-szanuje-obyczaje-łatwo-mu-ludem-kierować
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Po­nad ludzkim pojęciem czu­wa snów władca... pan na gra­nicy wymiarów. -MAŁA ISLANDKA


po­nad-ludzkim-pojęciem-czu­wa-snów-władca-pan-na gra­nicy-wymiarów
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Dzieje uczą, że najgorszym tyranem jest taki władca, który w jednej osobie jest demonem i durniem. -Henryk Sienkiewicz


dzieje-uczą-że-najgorszym-tyranem-jest-taki-władca-który-w-jednej-osobie-jest-demonem-i-durniem
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Monarchia gubi się, skoro władca mniema, iż więcej okazuje swą potęgę zmieniając porządek, niż trzymając się go. -Montesquieu


monarchia-gubi-ę-skoro-władca-mniema-iż-więcej-okazuje-swą-potęgę-zmieniając-porządek-ż-trzymając-ę-go
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Kobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


kobiety-muszą-trzymać-ze-sobą-nawet-nawet-śli-wypadnie-im-na-pewien-czas-być-przeciwniczkami
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz. -Jan Twardowski


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Niech władca umie powiedzieć: nie. Niech obywatel może powiedzieć: nie. -Denis Diderot


niech-władca-umie-powiedzieć-nie-niech-obywatel-może-powiedzieć-nie
Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Taki władca [w krajach rządzonych despotycznie] ma tyle przywar, iż niebezpiecznym byłoby objawiać w świetle dziennym jego przyrodzoną tępotę. Żyje w ukryciu, nikt nie zna stanu, w jakim się znajduje. Na szczęście ludzie są w owych krajach tacy, iż trzeba jedynie imienia, aby im panować. -Montesquieu


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie. -José Saramago


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Wystrzegaj się pedantów, którzy zadręczają się rozwlekaniem najmniejszych nawet spraw. Z obcowania z takimi nie będziesż miał innej korzyści, jak przykrość połączoną z odrazą, gdyż są oni podobni do źle trawiącego żołądka, w którym nawet przysmaki powodują nudności. -Andrzej Maksymilian Fredro


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie. -Halina Auderska


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło. -Montesquieu


Nawet Najpotężniejszy Władca Cytaty: Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry. -Anonim


wielki-człowiek-jest-wielki-nawet-w-dolinie-mały-jest-ły-nawet-na-szczycie-góry