Nawięcej Bywa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Nawięcej Bywa Cytaty: W nędzy poswarków, w zazdrości plotek, podczas rozruchu nowin, w zgubie potwarzy - nawięcej bywa. -Jan Żabczyc
w-nędzy-poswarków-w-zazdroś-plotek-podczas-rozruchu-nowin-w-zgubie-potwarzy-nawięcej-bywa
Nawięcej Bywa Cytaty: Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski
jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Nawięcej Bywa Cytaty: Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą. -Lew Tołstoj
Nawięcej Bywa Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa
Nawięcej Bywa Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups
Nawięcej Bywa Cytaty: I murzyn bywa oczerniony. -Antoni Regulski
Nawięcej Bywa Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz
Nawięcej Bywa Cytaty: Bywa, iż sobą zdumiewam siebie. -Witold Gombrowicz
Nawięcej Bywa Cytaty: Lekarstwo bywa gorsze od choroby. -Franciszek Bacon
Nawięcej Bywa Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun
Nawięcej Bywa Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu
Nawięcej Bywa Cytaty: Cel dla niewtajemniczonych bywa fatamorganą. -Lucyna Winnicka
cel-dla-niewtajemniczonych-bywa-fatamorganą
Nawięcej Bywa Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim
błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Nawięcej Bywa Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Nawięcej Bywa Cytaty: Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. -Safona
dla-krótkowidza-i-strach-bywa-drogowskazem
Nawięcej Bywa Cytaty: Gniew nigdy nie bywa sprawiedliwy. -Mikołaj Gogol
Nawięcej Bywa Cytaty: Racja mocniejszego zawsze lepszą bywa. -Ignacy Krasicki
racja-mocniejszego-zawsze-lepszą-bywa
Nawięcej Bywa Cytaty: Rodzinka bywa przyjemna tylko na fotografii. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
Nawięcej Bywa Cytaty: Przy­bywa wios­ny w ser­cu kocha­nym ... -Cykam
przy­bywa-wios­ny-w ser­cu-kocha­nym
Nawięcej Bywa Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz
radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Nawięcej Bywa Cytaty: Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. -Salomon
gdy-głupi-milczy-za-mądrego-poczytany-bywa
Nawięcej Bywa Cytaty: Sam cytat bywa echem bez odzewów. -Bolesław Paszkowski
Nawięcej Bywa Cytaty: Miłość bywa zaborcza, dopóki konto w banku. -Antoni Regulski
miłość-bywa-zaborcza-dopóki-konto-w-banku
Nawięcej Bywa Cytaty: Negacja bywa bardzo dogodną formą próżniowania. -Anonim
negacja-bywa-bardzo-dogodną-formą-próżniowania
Nawięcej Bywa Cytaty: Demokracja bywa fantastyczna tylko w żywiole rewolucji. -Mikołaj Bierdiajew
demokracja-bywa-fantastyczna-tylko-w-żywiole-rewolucji
Nawięcej Bywa Cytaty: Często
często-nie-bywa-tylko-przedmową-do-tak
Nawięcej Bywa Cytaty: Zadowoleniem ambicji kobiecej bywa porażka mężczyzny. -Józef Maciejewski
zadowoleniem-ambicji-kobiecej-bywa-porażka-mężczyzny
Nawięcej Bywa Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski
taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Nawięcej Bywa Cytaty: Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi.... -Maria Dąbrowska
bywa-że-korzystamy-z-dobroci-ale-nudzimy-ę-dobrymi
Nawięcej Bywa Cytaty: Przesłuchiwanie bywa czasem wysoce zajmującym i kształcącym zajęciem. -Margaret Mitchell
przesłuchiwanie-bywa-czasem-wysoce-zajmującym-i-kształcącym-zajęciem
Nawięcej Bywa Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stracenia, bywa groźny. -Johann Wolfgang Goethe
Nawięcej Bywa Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill
w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
Nawięcej Bywa Cytaty: Liczebność tłumu bywa zwodniczą miarą ludzkiego ciepła. -Jacek Wejroch
liczebność-tłumu-bywa-zwodniczą-miarą-ludzkiego-ciepła
Nawięcej Bywa Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill
w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
Nawięcej Bywa Cytaty: Miłość karmiona wspomnieniami bywa silniejsza od właśnie przeżywanej. -Waldemar Łysiak
miłość-karmiona-wspomnieniami-bywa-silniejsza-od-właśnie-przeżywanej