Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty

Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau


nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Mężczyzna sądzi o rzeczach wedle nauki i sztuki; kobieta wedle chwilowych wrażeń i panującej mody. -Bronisław Trentowski


mężczyzna-sądzi-o-rzeczach-wedle-nauki-i-sztuki-kobieta-wedle-chwilowych-wrażeń-i-panującej-mody
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Kto by znalazł sposób, by można sądzić wedle sprawiedliwości i wybierać ludzi wedle rozumu, stworzyłby tym jednym najdoskonalsza formę społeczności. -Michel de Montaigne


kto-by-znalazł-sposób-by-można-sądzić-wedle-sprawiedliwoś-i-wybierać-ludzi-wedle-rozumu-stworzyłby-tym-jednym-najdoskonalsza-formę
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Przyrzekamy wedle swych nadziei, dotrzymujemy wedle swych obaw. -Francois de la Rochefoucauld


Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Miałem sen, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów. -Martin Luther King


miałem-sen-że-pewnego-dnia-czworo-moich-łych-dzieci-będzie-żyło-w-społeczeństwie-które-nie-będzie-ich-osądzało-wedle-koloru-skóry-lecz
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Jeżeli będziesz żył wedle swojej natury, nigdy nie będziesz biedny; jeżeli wedle ludzkich mniemań - nigdy nie będziesz bogaty. -Epikur


jeżeli-będziesz-żył-wedle-swojej-natury-nigdy-nie-będziesz-biedny-żeli-wedle-ludzkich-mniemań-nigdy-nie-będziesz-bogaty
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Fortuna sprzedaje to, co sądzimy, że daje. -Jean De La Fontaine


Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi. -H. Jackson Brown


nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Fama: Nazbyt ufamy słowom famy. -Tadeusz Fangrat


Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu


Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Marzenia, które trwają nazbyt długo, nigdy nie doprowadzą do celu. -Ali Ibn Abi Talib


marzenia-które-trwają-nazbyt-długo-nigdy-nie-doprowadzą-do-celu
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Każdemu dzieje się wedle wiary jego -Biblia


każdemu-dzieje-ę-wedle-wiary-jego
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Nie ma lepszego lekarstwa na nazbyt wygórowane pojęcie o drugich, jak równoczesne, dobre wyobrażenie o sobie samym. -Walter Scott


nie-lepszego-lekarstwa-na-nazbyt-wygórowane-pojęcie-o-drugich-jak-równoczesne-dobre-wyobrażenie-o-sobie-samym
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Kochamy nazbyt często, gdy kochać już nie można miłość im głupsza tym bardziej ostrożna. -Jan Twardowski


kochamy-nazbyt-często-gdy-kochać-już-nie-można-miłość-im-głupsza-tym-bardziej-ostrożna
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Dyktator.Ostateczne lekarstwo w obliczu zła ostatecznego. Wszakże to Bóstwo zstępowało z Niebios, by rozwikłać sprawy nazbyt splątane. -Montesquieu


dyktatorostateczne-lekarstwo-w-obliczu-zła-ostatecznego-wszakże-to-bóstwo-zstępowało-z-niebios-by-rozwikłać-sprawy-nazbyt-splątane
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: W cza­sach nies­po­koj­nych rządzą na­mi psycho­paci, w spo­koj­nych my ich sądzimy. -Ernst Kretschmer


w cza­sach-nies­po­koj­nych-rządzą-na­mi-psycho­paci-w spo­koj­nych-my ich-sądzimy
Nazbyt Sądzimy Szczęście Wedle Cytaty: Bądźmy jak dobry krawiec, co oblicza wedle ilości sukna krój opończy. -Alighieri Dante


bądźmy-jak-dobry-krawiec-co-oblicza-wedle-iloś-sukna-krój-opończy