Nazbyt Sądzimy Cytaty

Nazbyt Sądzimy Cytaty: Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau


nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Nazbyt Sądzimy Cytaty: Fortuna sprzedaje to, co sądzimy, że daje. -Jean De La Fontaine


Nazbyt Sądzimy Cytaty: Nasz charakter to nasze zachowanie, gdy sądzimy, że nas nikt akurat nie widzi. -H. Jackson Brown


nasz-charakter-to-nasze-zachowanie-gdy-sądzimy-że-nas-nikt-akurat-nie-widzi
Nazbyt Sądzimy Cytaty: Fama: Nazbyt ufamy słowom famy. -Tadeusz Fangrat


Nazbyt Sądzimy Cytaty: Marzenia, które trwają nazbyt długo, nigdy nie doprowadzą do celu. -Ali Ibn Abi Talib


marzenia-które-trwają-nazbyt-długo-nigdy-nie-doprowadzą-do-celu
Nazbyt Sądzimy Cytaty: Nie ma lepszego lekarstwa na nazbyt wygórowane pojęcie o drugich, jak równoczesne, dobre wyobrażenie o sobie samym. -Walter Scott


nie-lepszego-lekarstwa-na-nazbyt-wygórowane-pojęcie-o-drugich-jak-równoczesne-dobre-wyobrażenie-o-sobie-samym
Nazbyt Sądzimy Cytaty: Kochamy nazbyt często, gdy kochać już nie można miłość im głupsza tym bardziej ostrożna. -Jan Twardowski


kochamy-nazbyt-często-gdy-kochać-już-nie-można-miłość-im-głupsza-tym-bardziej-ostrożna
Nazbyt Sądzimy Cytaty: Dyktator.Ostateczne lekarstwo w obliczu zła ostatecznego. Wszakże to Bóstwo zstępowało z Niebios, by rozwikłać sprawy nazbyt splątane. -Montesquieu


dyktatorostateczne-lekarstwo-w-obliczu-zła-ostatecznego-wszakże-to-bóstwo-zstępowało-z-niebios-by-rozwikłać-sprawy-nazbyt-splątane
Nazbyt Sądzimy Cytaty: W cza­sach nies­po­koj­nych rządzą na­mi psycho­paci, w spo­koj­nych my ich sądzimy. -Ernst Kretschmer


w cza­sach-nies­po­koj­nych-rządzą-na­mi-psycho­paci-w spo­koj­nych-my ich-sądzimy
Nazbyt Sądzimy Cytaty: A ja obnoszę swoją skargę Ciężką jak baba damasceńska Dałem ci serce nazbyt nagie Tym więcej boli teraz klęska -Guillaume Apollinaire


a-ja-obnoszę-swoją-skargę-ciężką-jak-baba-damasceńska-dałem-serce-nazbyt-nagie-tym-więcej-boli-teraz-klęska
Nazbyt Sądzimy Cytaty: Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty. -Montesquieu


Nazbyt Sądzimy Cytaty: Naturalni. Zło wywierało zawsze wielkie wrażenie! A natura jest zła! Bądźmy więc naturalni - tak rozumują po cichu wielcy efekciarze ludzkości, których się nazbyt często zaliczało do wielkich ludzi. -Friedrich Nietzsche


Nazbyt Sądzimy Cytaty: Najlichsze nawet eksperymentatorstwo współczesne posiada jeden bezwzględny plus: indywidualną odwagę palenia za sobą mostów, stawiania wszystkiego na jedną kartę. Zbyt zaś uroczysty tradycjonalizm, zręczne żonglowanie wszelkimi sztandarami, to aż nazbyt często nicość i niemoc twórcza. -Karol Szymanowski


Nazbyt Sądzimy Cytaty: Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii. -Bernardin de Saint-Pierre