Nazwą Cytaty

Nazwą Cytaty: Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie by pachniało. -William Shakespeare


czymże-jest-nazwa-to-co-zowiem-różą-pod-inną-nazwą-równie-by-pachniało
Nazwą Cytaty: Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu. -Maria Kuncewicz


Nazwą Cytaty: Tolerancja jest tylko inną nazwą obojętności. -William Somerset Maugham


Nazwą Cytaty: Doświadczenie – nazwa jaką dajemy naszym błędom -Oscar Wilde


doświadczenie-nazwa-jaką-dajemy-naszym-błędom
Nazwą Cytaty: To­leran­cja jest tyl­ko inną nazwą obojętności. -William Somerset Maugham


Nazwą Cytaty: Pod nazwą ro­zumu - na­miętność i przesąd rządzą światem. -John Wesley


pod-nazwą-ro­zumu- na­miętność-i przesąd-rządzą-światem
Nazwą Cytaty: Pesymizm to tylko nazwa, którą ludzie słabi określają mądrość. -Bernard De Voto


pesymizm-to-tylko-nazwa-którą-ludzie-słabi-określają-mądrość
Nazwą Cytaty: Doświadczenie to nazwa, którą każdy określa głupstwa, jakie zrobił w życiu. -Oscar Wilde


doświadczenie-to-nazwa-którą-każdy-okreś-głupstwa-jakie-zrobił-w-życiu
Nazwą Cytaty: Sprawiedliwość jest pustą nazwą. To, co ktoś zdobywa i utrzymuje pracowitością i ryzykiem - to jego. -Thomas Hobbes


sprawiedliwość-jest-pustą-nazwą-to-co-ktoś-zdobywa-i-utrzymuje-pracowitośą-i-ryzykiem-to-jego
Nazwą Cytaty: Zło jest-ci to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego jak tylko brak dobra. -Augustyn Św


zło-jest-to-żadna-natura-a-nazwa-nie-oznacza-niczego-innego-jak-tylko-brak-dobra
Nazwą Cytaty: Naukowa nazwa zwierzęcia, które nie ucieka ani nie walczy brzmi - lunch. -Michael Friedman


naukowa-nazwa-zwierzęcia-które-nie-ucieka-ani-nie-walczy-brzmi-lunch
Nazwą Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


Nazwą Cytaty: Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Okreś­lają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi mi­sję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z pun­ktu widzenia klienta i rynku. -Peter Drucker