Ni­kogo Cytaty

Ni­kogo Cytaty: Mały jest, kogo wielki los niszczy; kogo niszczy mały los, ten może być wielki. -Fryderyk Chrystian Hebbel


mały-jest-kogo-wielki-los-niszczy-kogo-niszczy-ły-los-ten-może-być-wielki
Ni­kogo Cytaty: Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012  -watchingmefall


Ni­kogo Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Ni­kogo Cytaty: Wybieraj, kogo masz kochać. -Cyceron


wybieraj-kogo-masz-kochać
Ni­kogo Cytaty: Kogo udajesz takim się stajesz. -Stefan Garczyński


Ni­kogo Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Ni­kogo Cytaty: Miłością ni­kogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg


Ni­kogo Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości. -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Ni­kogo Cytaty: Ten cię kocha przez kogo płaczesz. -Miguel de Cervantes


Ni­kogo Cytaty: Ten cię kocha, przez kogo płaczesz. -Miguel de Cervantes


Ni­kogo Cytaty: Kogo Zeus chce zgubić, pozbawia go mądrości . -Eurypides


kogo-zeus-chce-zgubić-pozbawia-go-mądroś
Ni­kogo Cytaty: Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Ni­kogo Cytaty: Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz


kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Ni­kogo Cytaty: Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Ni­kogo Cytaty: Kto kogo miłuje wad jego nie czuje. -Jan Ernesti


kto-kogo-miłuje-wad-jego-nie-czuje
Ni­kogo Cytaty: Koronę mamy nie od kogo innego tylko od Boga. -Ludwik XV


koronę-mamy-nie-od-kogo-innego-tylko-od-boga
Ni­kogo Cytaty: Gdy nie mamy do kogo wracać, wracajmy do siebie. -Teresa Nietyksza


gdy-nie-mamy-do-kogo-wracać-wracajmy-do-siebie
Ni­kogo Cytaty: Ten, kto ma władzę, nie mu­si ni­kogo za nic przepraszać. -Niccolò Machiavelli