Ni­komu się Nie oddałam Cytaty

Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Trzeba mieć to wyczucie, to minimum, ten takt, komu trzeba, komu można, komu nie, komu tak. Bowiem każda kobieta dobrze o tym wie komu trzeba, komu można, komu tak, komu nie. -A. Bierre


trzeba-mieć-to-wyczucie-to-minimum-ten-takt-komu-trzeba-komu-można-komu-nie-komu-tak-bowiem-każda-kobieta-dobrze-o-tym-wie-komu-trzeba-komu
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Gdy już się zbliżysz, Poczuję Twój zapach, Za­pach Twoich dłoni, szyi i włosów. Przy­tulę się do Twe­go ciepłego ciała. Roz­grza­nego, rozpalonego Żarzące­go się niczym ogień. Od­dam się Tobie Tak jak jeszcze ni­komu się nie oddałam. I wreszcie się poznamy Poz­nają się nasze ciała. -Fallina


Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. -Jan Twardowski


Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Sekret ciąży temu, komu go powierzono, ale komu on ciąży, ten dowodzi, że ma słabego ducha, kiedy go unieść nie może. -Ignacy Krasicki


sekret-ąży-temu-komu-go-powierzono-ale-komu-on-ąży-ten-dowodzi-że-słabego-ducha-kiedy-go-unieść-nie-może
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Ser­ce oddałam w lombardzie pod zas­taw miłości Twojej... Inaczej mnie na nią nie stać -jest zbyt cen­na i droga... -Uśmiechnięta Anielica


ser­-oddałam-w-lombardzie-pod-zas­taw-miłoś-twojej-inaczej-mnie-na-ą-nie stać-jest-zbyt-cen­na-i-droga
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Dochodząc po nit­ce do kłębka uważaj, żeby się ni­komu nie nawinąć. -Jacek Wejroch


dochodząc-po nit­-do kłębka-uważaj-żeby ę-­komu-nie nawinąć
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Źle ten przypatrywał się życiu, komu nie zdążyło się widzieć ręki, która w dobrotliwy sposób - zabija. -Friedrich Nietzsche


Ź-ten-przypatrywał-ę-życiu-komu-nie-zdążyło-ę-widzieć-ręki-która-w-dobrotliwy-sposób-zabija
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Z miłością dzieje się obec­nie jak z ducha­mi - odkąd przes­ta­no w nie wie­rzyć, ni­komu się już nie ukazują. -Magdalena Samozwaniec


z miłośą-dzieje ę-obec­nie-jak z ducha­mi- odkąd-przes­­no-w nie wie­rzyć-­komu ę-już-nie ukazują
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty:


ni­komu-los-nie wy­daje ę-tak-ś­py-jak tym-którym nie sprzyja 
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Ni­komu z ludzi nie może się udać zbrod­nia dos­ko­nała; pot­ra­fi jed­nak do­konać te­go przypadek. -Władimir Nabokow


ni­komu-z ludzi-nie może ę-udać-zbrod­nia-­ko­nała-pot­ra­fi-jed­nak-do­konać-te­go-przypadek
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Człowiek zaz­wyczaj wte­dy sta­je się dob­ry, gdy ni­komu nie wy­pada już źle go oce­niać ... -Seneka 18


człowiek-zaz­wyczaj-wte­dy-sta­ ę-dob­ry-gdy-­komu-nie wy­pada-już-ź-go oce­niać
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć. -Epicharm


komu-ę-wydaje-że-umie-mówić-po-prostu-nie-umie-milczeć
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon; on bije tobie. -John Donne


nie-dowiaduj-ę-nigdy-komu-bije-dzwon-on-bije-tobie
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Niejeden, komu się wydaje, że umie mówić, po prostu nie umie milczeć. -Epicharm


niejeden-komu-ę-wydaje-że-umie-mówić-po-prostu-nie-umie-milczeć
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: zwie­rzy się oswoi jak dob­rze że ma komu dbają o ufność  -Cykam


zwie­rzy ę-oswoi-jak-dob­rze-że  komu-dbają-o ufność 
Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba. -Andrzej Maksymilian Fredro


Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: `Miałem wrażenie,że ser­ce za­raz roz­sy­pie mi się na kawałki. Przy­tuliłem ją.Tu­liłem ją i zas­ta­nawiałem się,czy kiedyś od­ważę się ją puścić.` *cy­tat z książki pt. `Nie mów ni­komu` - Har­lan Coben. Spo­dobało mi się i do­dałam tu­taj,po­nieważ autor nie znaj­du­je się wśród innych. -królik xd


Ni­komu się Nie oddałam Cytaty: Ni­komu nie życzę, by od dzieciństwa mu­siał współis­tnieć z pięknem. Z rzad­ka wi­dywa­ne piękno op­ro­mienia świat. Dostępne na co dzień ra­ni, pa­li i za­daje ra­ny, które się nig­dy nie zabliźniają. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki