Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty

Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Kto nie sza­nuje swo­jego cza­su, nie sza­nuje sam siebie. -Irina Griekowa


kto-nie sza­nuje-swo­jego-cza­su-nie sza­nuje-sam-siebie
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Król pa­nuje, ale nie rządzi. -Jan Zamoyski


Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Nie sza­nuje się ko­deksów niemożli­wych do przestrzegania. -Olgierd Terlecki


nie-sza­nuje ę-ko­deksów-niemożli­wych-do przestrzegania
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Naj­gor­szym pa­nującym jest ta­ki, który nie pa­nuje nad sobą. -Katon Starszy


naj­gor­szym-pa­nującym-jest ­ki-który-nie pa­nuje-nad-sobą
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Ja­kość po­rażki de­ter­mi­nuje przyszły sukces. -Walenty


ja­kość-po­rażki-de­ter­mi­nuje-przyszły-sukces
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Ener­ge­tyzm ciał bar­dziej fas­cy­nuje, gdy sta­je się wy­mien­ny~ nie tracąc energii. -Papużka


ener­ge­tyzm-ciał-bar­dziej-fas­cy­nuje-gdy-sta­ ę-wy­mien­ny~-nie tracąc-energii
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Cóż za różni­ca, ja­ka ko­go wa­da ogłupia? Głupo­ta jed­na­ko pat­ro­nuje wszystkim. -Seneka Młodszy


cóż-za róż­ca-ja­ka-ko­go-wa­da-ogłupia-głupo­-jed­na­ko-pat­ro­nuje-wszystkim
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Lu­bi, kocha, sza­nuje - mało kto pa­mięta co znaczą te słowa. -Myśli1


lu­bi-kocha-sza­nuje- ło-kto-pa­mię-co znaczą-te słowa
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Nie fun­kcjo­nuję według re­gula­minu... Kieru­je się ser­cem, nie głową. I don't go by the ru­le book... I lead from the heart, not the head. -Diana Spencer


nie-fun­kcjo­nuję-według-re­gula­minu-kieru­ ę-ser­cem-nie głową-i-don't-go by the-ru­-book-i lead-from-the-heart-not-the
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Pa­miętaj, poetyc­ka dziecino, w króles­twie nat­chnienia pa­nuje miłość... -jatoja


pa­miętaj-poetyc­ka-dziecino-w-kró­twie-nat­chnienia-pa­nuje-miłość
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Bóg sza­nuje wol­ność wo­li człowieka aż do gra­nic grzechu. -Stefan Wyszyński


bóg-sza­nuje-wol­ność-wo­li-człowieka-aż do gra­nic-grzechu
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Jeżeli ktoś nie sza­nuje sa­mego siebie, nie pot­ra­fi też usza­nować włas­nej ra­sy, a w kon­sekwen­cji - in­nych ras. -Tupac Amaru Shakur


jeżeli-ktoś-nie sza­nuje-­mego-siebie-nie pot­ra­fi-też-usza­nować-włas­nej-ra­sy-a w kon­sekwen­cji- in­nych-ras
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Cza­sem czuję się jak przy­bysz z in­nej pla­nety - nie piję, nie palę, nie ćpam, sza­nuję ko­biety i wierzę w miłość. -Autor nieznany


cza­sem-czuję ę-jak przy­bysz-z in­nej-pla­nety- nie piję-nie palę-nie ćpam-sza­nuję-ko­biety-i wierzę-w miłość
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Kiedy miłość nas opa­nuje, roz­trop­ność idzie w las. -Jean La Fontaine


kiedy-miłość-nas-opa­nuje-roz­­ność-idzie-w las
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Praw­dzi­wie sza­nuje władcę ten, kto mu mówi o tym, co trudne. -Mencjusz


praw­dzi­wie-sza­nuje-władcę-ten-kto-mu mówi-o tym-co trudne
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości. -Józef Piłsudski


naród-który-nie sza­nuje-swej-przeszłoś-nie zasługu­-na sza­cunek-te­raźniej­szoś-i nie  pra­wa-do przyszłoś
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Nie mar­tw się. Cza­sami by­wa tak, że nadzieje się nie spełniają. Bez względu na to, co pla­nuje­my i jak bar­dzo so­bie te­go życzymy. -Paullina Simons


nie-mar­tw-ę-cza­sami by­wa-tak-że nadzieje ę-nie spełniają-bez wzglę-na to-co pla­nuje­my-i jak bar­dzo-so­bie-te­go
Ni­mi Nie pa­nuje Cytaty: Naj­więcej o mu­zyce zaw­sze nam mówi cisza, która pa­nuje jak ar­tysta występuje. -Kuba Wojewódzki


naj­więcej-o mu­zyce-zaw­sze-nam-mówi-cisza-która-pa­nuje-jak ar­tysta-występuje