Niźli Cytaty

Niźli Cytaty: Lepsza kłótnia w małżeństwie niźli neutralność. -Anonim


lepsza-kłótnia-w-łżeństwie-źli-neutralność
Niźli Cytaty: Lepiej być krzywdzonym niźli krzywdzącym. -Platon


lepiej-być-krzywdzonym-źli-krzywdzącym
Niźli Cytaty: Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą. -Wolter


dziewczę-wcześniej-czują-źli-chłopcy-myślą
Niźli Cytaty: Łatwiej wyrzec słowo niźli ruszyć głową. -Tadeusz Fangrat


Łatwiej-wyrzec-słowo-źli-ruszyć-głową
Niźli Cytaty: Le­piej jest up­rzedzić, niźli być uprzedzanym. -Pierre de Brantome


le­piej-jest up­rzedzić-źli-być-uprzedzanym
Niźli Cytaty: Lepiej jest uprzedzić, niźli być uprzedzanym. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


Niźli Cytaty: Mniej szkodzi impet jawny niźli złość ukryta. -Ignacy Krasicki


mniej-szkodzi-impet-jawny-źli-złość-ukryta
Niźli Cytaty: Mniej szkodzi im­pet jaw­ny niźli złość ukryta. -Ignacy Krasicki


mniej-szkodzi-im­pet-jaw­ny-źli-złość-ukryta
Niźli Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Niźli Cytaty: Czasem prostaczkowie lepiej pojmują sprawy niźli uczeni. -Umberto Eco


czasem-prostaczkowie-lepiej-pojmują-sprawy-źli-uczeni
Niźli Cytaty: Nie ma dotkliwszej boleści. Niźli dni szczęścia wspominać w niedoli. -Dante Alighieri


nie-dotkliwszej-boleś-niźli-dni-szczęścia-wspominać-w-niedoli
Niźli Cytaty: Umysł bogów mniej ścisły niźli porachunki logiki ludzkiej. -Bolesław Leśmian


umysł-bogów-mniej-ścisły-źli-porachunki-logiki-ludzkiej
Niźli Cytaty: Smutne serce gorsze niźli chorość - pilniej człowieka uśmierci. -Jan Kreptowski


smutne-serce-gorsze-źli-chorość-pilniej-człowieka-uśmierci
Niźli Cytaty: Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie. -Samuel Adalberg


lep­szy-­kat-przed-pro­cesem-źli-trzy-po procesie
Niźli Cytaty: Pożyteczniejsza dzieciom jest karność mistrzowska, niźli macierzyńska miłość i ojcowska. -Bertrand Saadi z Szirazu


pożyteczniejsza-dzieciom-jest-karność-mistrzowska-źli-macierzyńska-miłość-i-ojcowska
Niźli Cytaty: Dokuczliwość małości; Bardziej potrafi nam psuć krew, pchła niźli lew. -Jan Sztaudynger


dokuczliwość-łoś-bardziej-potrafi-nam-psuć-krew-pchła-źli-lew
Niźli Cytaty: Człowiek hołduje chętniej dobru niźli złu, ale warunki nie sprzyjają mu. -Brecht Bertolt


człowiek-hołduje-chętniej-dobru-źli-złu-ale-warunki-nie-sprzyjają-mu
Niźli Cytaty: Cza­sem pros­taczko­wie le­piej poj­mują spra­wy niźli uczeni. -Umberto Eco


cza­sem-pros­taczko­wie-­piej-poj­mują-spra­wy-źli-uczeni