Niż Choroba Cytaty

Niż Choroba Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdrowym niż bogatym, tak mniejszym jest nieszczęście ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest-szczęście-być-zdrowym-ż-bogatym-tak-mniejszym-jest-nieszczęście-ubóstwo-ż-choroba
Niż Choroba Cytaty: Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości. -Stefan Pacek


nadmiar-ambicji-to-choroba-pychy-i-samouwielbienia-jej-niedomiar-to-choroba-lęku-i-niepełnej-wartoś
Niż Choroba Cytaty: Jak większe jest szczęście być zdro­wym niż bo­gatym, tak mniej­szym jest nie­szczęściem ubóstwo niż choroba. -Sokrates


jak-większe-jest szczęście-być-zdro­wym-ż-bo­gatym-tak-mniej­szym-jest nie­szczęściem-ubóstwo-ż-choroba
Niż Choroba Cytaty: Nie ma lekarstwa na nieznaną chorobą. -Anonim


nie-lekarstwa-na-nieznaną-chorobą
Niż Choroba Cytaty: Mania wielkości to choroba karłów. -Krzysztof Chyła


Niż Choroba Cytaty: Niezdecydowanie jest największą chorobą. -Johann Wolfgang Goethe


Niż Choroba Cytaty: Złość jest chorobą duszy. -Eliza Orzeszkowa


Niż Choroba Cytaty: Choroba ugniata człowieka w jedno ciasto. -Romain Rolland


choroba-ugniata-człowieka-w-jedno-ciasto
Niż Choroba Cytaty: Życie to choroba przenoszona drogą płciową. -Anonim


Życie-to-choroba-przenoszona-drogą-płciową
Niż Choroba Cytaty: Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. -Anonim


Życie-to-śmiertelna-choroba-przenoszona-drogą-płciową
Niż Choroba Cytaty: Obojętność moralna to choroba bardzo kulturalnych ludzi. -Henri Frederic Amiel


obojętność-moralna-to-choroba-bardzo-kulturalnych-ludzi
Niż Choroba Cytaty: Największą chorobą duszy jest jej chłód. -Alexis de Tocqueville


Niż Choroba Cytaty: Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą. -Oliver Wendell Holmes


Życie-jest-śmiertelną-chorobą-ogromnie-zaraźliwą
Niż Choroba Cytaty: Szczęście, choroba, nędza - wielką w ludziach odmianę czyni. -Jan Żabczyc


szczęście-choroba-nędza-wielką-w-ludziach-odmianę-czyni
Niż Choroba Cytaty: Dla nas Czeczenia jest jak długotrwała choroba. -Michaił Gorbaczow


dla-nas-czeczenia-jest-jak-długotrwała-choroba
Niż Choroba Cytaty: Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. -Johann Wolfgang Goethe


niez­de­cydo­wanie-jest naj­większą-chorobą
Niż Choroba Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell


religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
Niż Choroba Cytaty: Honor bez pieniędzy może być tylko chorobą. -Jean Baptiste Racine


honor-bez-pieniędzy-może-być-tylko-chorobą